Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

A Psychopomp közlegénye és a Kosana Wreck Recovery Company alkalmazott nője. Ismeretlen időben Tariq Ahmed kapitány egy megadott koordinátára viszi a legénységet. A célterületet elérve a kapitány mindenkit a hídra szólít, utoljára majd Becker ér oda. A koordináta egy űrcsata roncsmezejéhez vitte a hajót, ahol a zsákmány ugyan gazdag, de jelen van egy kalózhajó is, ami miatt mindent elsötítenek a fedélzeten, nehogy észleljék őket.

Lappangó kincs

A belépő Zuri Becker is megérti, hogy csendben kell lenni és látja mitől félnek a társai. Trina Gannon másodtiszt szkennere szerint semmi se mozog, Kaida Asari navigátor is megerősíti ezt. A vészjelzések a cirkálóról, két rombolóról és meglepő módon a kalózhajóról jön. A hadihajók már egy éve sugározzák, a martalócok 6 napja, nem is lehet venni a segélykérő adásokat, a jelek olyan gyengék. Ahmed meglátja a nagy esélyt, menekülővektort azért kér, hogy vész esetén azonnal távozzanak, de úgy tűnik megütötték a főnyereményt. A kalózhajó felé akar menni, a kalózokat majd megölik, az esetleges foglyokat kiszabadítják. Aztán az egész roncsmezőt jelentik a Kosana felszínén lévő központba, vagyis itt minden jogosan az övék. Akkora vagyon van itt, hogy ezután mindenkinek saját űrhajóra is futja, vagy egy életre visszavonulhatnak. A kalózbárka pajzsai és fegyverei aktívak, de semmi mozgás, mintha nem lenne ott senki. A közeledés során kirajzolódik a gép neve, az Oxenham, bármi is történt vele, ki kellene deríteni.

Trina vezetésével Emery Mazur első tiszt, Vito Cocci hajóorvos és Zuri beöltözik és majd átszállnak. Trina feladata megbizonyosodni róla, hogy a gép hajtóművei működnek-e, vagyis képes-e repülni, mert úgy többet ér. Vito és Emery túlélőket megy keresni, a két nő meg majd a hídra és meghajtóterembe megy felmérni a sérüléseket. A Psychopomp csatlakozik köldökzsinór csővel a célpontra, Emery átmegy és kódtörővel felnyitja annak légzsilipjét. Ahmed emlékezteti őket, hogy a kalózok mind bűnözők, azonnal le kell mind lőni, a foglyokat lássák el, majd ha azonosították őket, átszállhatnak. Átszállás során Zuri egy embert lát az ablakoknál, mint kiderül tényleg az, de halott. Valami fémdarab szegezte a falhoz, Vito szerint napok óta halott, nem egyszer látta már hogyan gyilkolnak a fosztogatók, de ez még azokhoz képest is túl durva. Ám a kalózok akármilyen barbárok, még ők se hagyják csak így a hullákat, nem valami belső lázadás okozta ezt, valami más. Emery az élre állva viszi az embereket a hídra, ahol a falakon égésnyomok vannak, illetve több ponton emberi vér, de testek sehol. A konzolok épek, mintha nagyon gyorsan ment volna le a mészárlás, vagy direkt ügyeltek rá, hogy ne sérüljön a hely. Trina megnézi az adatokat, a hajó 90%-ában van levegő, egyedül a raktárcsarnok szivárog. A hídról nem lehet vezetni a hajót, azt áttették a fő gépterembe, innen csak passzív parancsokat lehet adni.

A szellem verme

Emery a pultjánál lejátssza az utolsó bejegyzést. Egy rémült férfi az, aki valami szellemről beszél, ami mindenkit megölt és képtelenek megállítani, azonnali segítséget kérnek. A videófelvétel nem hazudik, a férfit valami nyaknál felemeli és elhajítja, valamiféle kaméleonpáncél lehet a támadón, mert a levegő torzulása látszik, de ilyen pontos technológiáról még senki se hallott. Vito két életjelet talál, akik egy helyen vannak. Trina a gépterembe akar lemenni, de ehhez meg kell szüntetni a nyomást, vagyis az összes zsilipajtót fel kell nyitni. Vito ellenkezik, ezzel halálra ítélik a két túlélőt. Ahmed szól közbe, az egyikük bizonyosan a gyilkos, Gunnar szerint ez egy első típusú kapcsolatfelvétel, egy idegen. Emiatt átmegy a hajóra, a zsilipeket nem fogják felnyitni. Emery ellenkezik, el kell innen menni, vagy Trina tervét követni. Vito viszont nem ért egyet, nem tudni kik vannak ott. Ha kalózok, megölik őket, de ha foglyok, kiszabadítják, a törvények kötelezik őket erre. Ahmed is átszáll Gunnar társaságában, mert az orvosnak igaza van, addig Zuri és Vito dolga megkeresni a két életjelet, Emery és Trina pedig a gépházba kell, hogy menjen. Senki se legyen egyedül és ha észlelik a levegő fodrozódását, azonnal lőjenek.

Zuriék a folyosón egy kifeszített vezetéket találnak egy hulla darabjai közelében. Akármi is ez, biztos csapda, ezért átlépik, később egy már aktivált csapdára lelnek, valaki anno belebotlott és meghalt, a vér erről árulkodik, de test sehol. Az életjelek helyén döbbenetes látvány fogadja őket. A tanácstermet trófeateremmé tette valaki, különös fegyverek, trófeák, kitépett emberi koponyák inakkal, gerincoszloppal és rengeteg vér, illetve groteszk, csontból készült dekorációk. Három test van itt, egy fejetlen, lábnál fellógatott megnyúzott ember és két oszlophoz kötözött tag. Vito megnézi őket, alig, de élnek, a második férfi rémülten kiáltja a szellem szót és néz Zuri mögé. A nő hátrafordul és habozás nélkül lő, de nincs ott senki. Csakhogy néhány lövedék valamit mégis eltalált, a predator pedig hosszú pengéjével átdöfi Zuri hasát. A nő még ekkor is lő, próbál küzdeni, sikolyai elnémulnak, miközben Vito vadul rohan el.

Felszerelés

  • Lőfegyver

Előfordulás

Advertisement