Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Teljes nevén Thomas Jonathan Jackson, aki 1824 január 21-én születik a virginiai Clarksburgben. Katonaként a West Pointon végez és kimagasló teljesítményt mutat. Stonewall, avagy Kőfal becenevét az polgárháború során szerzi. Mint a déli erők tisztje, az első Bull Run-i csatában dandárját példásan vezeti kőfalként tartja pozícióját. A média felkapja ezt a nevet, ami mai napig ismert. A polgárháború során kiveszi részét számos ütközetben. Személye mítosszá válik, hiszen a Dél szimbóluma lesz, aki nem egyszer kisebb erőkkel veri meg a túlerőben lévő Északi csapatokat.

Éjszakai felderítés

Chancellorsville, Virginia, 1863. Május 2. Az amerikai polgárháború chancellorsvillei csatája már pár napja dúl, Stonewall Jackson, a konföderáció híres tábornoka beszél a katonáihoz, a holnapi csata során megverik az ellenséget, Lee tábornok terve vakmerő, de zseniális, az ellenség csapdába szorult. Végignézve rongyos katonáin, akiknek fegyverzete se egységes, látni a félelmet rajtuk. Ha valaki elfut, akkor a többi követni foglya. Emiatt keményen tartja embereit, aki megfut, azt lelöveti. De ugyanakkor példát is mutat, ha ő futna meg, akkor nyugodtan lőjék csak fejbe.

Jackson nem akarja úgy a halálba küldeni másnap a katonáit, hogy nem látta a csatateret, így személyesen megy felderíteni. Szólítja legjobb embereit, akik minden fegyverhez jól értenek és a lopakodáshoz is. Kemény legények, akik valószínűleg bűnözők voltak, de ez nem számít, mert a harctéren sokszor bizonyítottak. Gácsér és emberei, Gyapot, Zúzós Jack, Johnny Boy és 'Gátor elindulnak a tábornokkal, a sötétségben egyetlen lámpást gyújtanak (Gyapot), hogy minimálisan lássák merre járnak. Jack Johnny anyjára teszi meg a szokásos megjegyzéseket, mikor Gácsér csendre int, valaki van a közelben, ráadásul megismétli Johnny pár szavát. A vezetést Gácsér végzi, elvégre így bizonyosan nem lázadoznak a többiek (hiszen saját magukat vezetik). Továbbá ha harc törne ki, Stonewall nem akar elől lenni, nem fél, de tudja jól, hogyha ő meghalna, akkor nem egy közkatonát vesztene a sereg, hanem egy tábornokot, ami pótolhatatlan lenne most. Gácsér továbbá a legközelebb áll ahhoz, akit barátnak nevezhet. Tábornoki pozíciója miatt nem kerülhet közel az emberekhez, de Gácsér más, ő vele lehet beszélni a feleségéről és a lányáról. A férfi az egyetlen, aki tudja, hogy Stonewall szívesebben lenne a családjánál, mint háborúban. Sőt, eleve azért küzd keményen, hogy minél előbb lezáruljon a konfliktus és végre hazamehessen.

Az erdőben haladva három uniós katonára lelnek, akik valamitől nagyon megijedtek. A beszélgetésükből kiderül, hogy az ördög van itt, aminek világít a szeme és úgy ölt meg 9 katonát, hogy egy lövés se dördült és a testek se kerültek elő. Stonewall kiakarja őket hallgatni, lehetséges, hogy az erdőben van még egy csapat, akikről nem tudtak, dezertőrök, vagy bűnözők, akik még bajt jelenthetnek a tervre, vagy éppen segíthetik a konföderációt. A lámpást feldobva bevilágítják az erdő eme részét, ami jelként funkcionál a támadásra. Stonewall úgy érzi, hogy a fák lombjai között egy árnyat látott, ami mozog és visszanézett rá. A rajtaütés során egy golyó karcolja fel a tábornok arcát, majd egy test ugrik rá. A tábornok azt hiszi, hogy az árny az, de valójában csak Gácsér, aki óvni akarja a felettesét. A foglyokat élve sikerült elfogni, új sérülésük mellett látszanak a pár órások, az egyikük tiszt, aki retteg, de utána hálát ad, hogy csak Stonewall Jackson az. A tábornoknak feltűnik, hogy uramnak szólítják, az ellenség vagy ennyire fél, vagy az uniósok ennyire tisztelik. A kettő közül az előbbi lenne előnyös, elvégre az csak jó lehet, ha az ellenség fél és kiszámítható.

Jason Ames százados beszél, ő nem hiszi, hogy Lucifer jött volna elő és ölte meg a 9 emberét, akivel felderítést végeztek. A testeket pedig felhúzta magával a fákra, amit a konföderációsok nem hisznek el. Stonewall látja, hogy a foglyok a fák lombjait nézik rémülten, az egyikük pedig felismeri, hogy Stonewall is fürkészi már a fákat, ő is látta az ördögöt. Különös hang jön elő, mintha harkály ütné a fát, bár eddig egyetlen madár hangját se hallották. A foglyok megrémülnek, tudják mi adja ezt ki és menni akarnak és most. Újabb hang jön, Gácsér eltapossa a lámpásból kiömlött égő olaj maradékát. Ames ellenkezik, mert az ember valóban nem lát a sötétben, de ez az alak valahogy mégis tud. A tábornok utasítására Gácsér egy új lámpást gyújt meg. Az uniósok reménykednek benne, hogy most elviszik őket fogolynak, de a tábornok előbb utánanéz igazat mondtak-e, elvégre felderítést kell végeznie. Mozgás támad, valaki biztos van még az erdőben, Gácsér felszólítja az alakot, hogy jöjjön elő, vagy különben lőni fognak. Mivel az idő letelik, így a katonák tüzet nyitnak (Gyapot és Stonewall a foglyokat őrzi), több lövés után se hallatszódik emberi sikoly, vagy úgy bármi. Gácsér a sűrűbe küldi Johnnyt, aki azonnal elindul, hogy megnézze sikerült-e valamit eltalálni.

Lucifer erdeje

A tábornok lábához valami ütközik, Ames az, aki térden állva kezd elhúzódni, szólna Gyapotnak, hogy üssön rá, de a magas férfi különösen áll, az egyik fogoly felé dől, mellkasát egy szigonyszerű fegyver ütötte át és a fogoly fejét is. Stonewall a könyörgő arcot vágó emberére lő, hogy megadja neki a kegyelemlövést. A szigony visszahúzódik a lombok közé, magával rántva a két holttestet a többiek szeme láttára. Zúzós Jack káromkodik és célt keresne, de nincs, egyszerűen nem hiszi el, hogy valami ennyire erős legyen. A hangok alapján az a valami eltávolodott már, a névtelen fogoly elmenekül, senki se állítja meg, hiszen egy gyáva alak, akinek nem vennék hasznát a bizonyosan bekövetkező harcban, amúgy is a százados hasznosabb lesz. A fogoly futás közben egyszer csak a torkához kap és összeesik, Johnny az, aki kardjával végzett vele.

Az emberek félnek, a tábornoktól várnak parancsokat, Gácsér nem mondja ki, de a kérdésével már jelzi, hogy a felderítés nem kivitelezhető. Stonewall úgy hiszi emberek vannak az erődben, nem az ördög, ha már egy embere meghalt, így ideje elvégezni a felderítést. A századosnak megígéri, hogy holnap szabadon elengedi, ha megmutatja az uniós tábort, Gácsér visszaadja neki kardját és pisztolyát, továbbá egy puskát, a tiszt pedig hajlandó vezetni a társaságot. Stonewall nem fél, nem akar meghalni, de nem fog gyáván viselkedni. Otthon egy lány és egy feleség várja, legrosszabb esetben büszkék lesznek rá, amiért bátran esett el. A századossal 'Gátor halad elől, 10 perc múlva 'Gátor szagokat érez, halottakat, de Ames szerint az ő embereit nem itt ölték meg. Tovább haladva két fára lógatott testet találnak, meztelenek, megnyúzták őket és a gerinc és koponya is hiányzik. Johnny felismeri Gyapotot, mert a seb ott van a mellkason. A sötétből Johnny szavai ismétlődnek meg, amit elsőnek is hallottak anno, egy tárgy repül ki és találja el Zúzós Jacket, a háló egyre zsugorodik és szaggatja szét a férfit, aki Gyapot testéhez préselődött. Stonewall lelövi emberét, aki irdatlan fájdalmakat élt át, a tábornok a támadónak ordítja, hogy mutassa magát, ha már meghal, akkor lássa ki fogja megölni. Ám a támadó nem mutatkozik, Johnny lát egy villogó szempárt, oda lő és a valami felbömböl fájdalmában, valami nem emberi.

Zöldes folyadék kerül a férfira, akit meglep, nem érti micsoda ez, arcára örök meglepetés mered ki, ahogy egy dobókorong lemetszi a fejét. 'Gátor nem zavartatva magát (attól se, hogy Johhny szeme még pislog egyet) megkóstolja a zöld nedvet és megállapítja, hogy ez vér. Stonewall rettegni kezd, nem pár ember van kint, hanem az uniósoknak igaza volt, az ördög vadászik rájuk. A tábornok hangosan imádkozni kezd, mint minden csata előtt, kéri Istent, hogy élve jusson innen ki. Megkérdezi a századost, hogy az uniós tábor mennyire van közel, mivel csak pár mérföldre, így oda futnak. Természetesen a tábornok kéri, hogy másnap aztán szabadon távozhassanak, amire Ames szavát adja. Rohanni kezdenek, Ames megáll kifújni magát, ekkor hallatszódik egy bömbölés, az ördög kiszedte magából a golyót. A csapat ismét futni kezd és világosság látszódik, egy tisztásra érnek és az uniós tábor sincs már messze.

'Gátor előre rohan, de valaminek nekiütközik. Kékes fények villannak ott, aminek nekiütközött, kirajzolva egy emberi formát, ami látható lesz. A férfi azonnal felguggol, kését elővéve támad, hiszen tudja, hogy ellensége egy vadász, mint ő maga. A lény megragadja a férfi arcát, de közben a kés felvágja a láthatatlan alak hasát (nem túl mélyen, hogy kibelezze), így zöld vér kezd folyni. Újabb vágásra nincs idő, 'Gator fejét 180 fokkal elcsavarja az ördög, azonnal megölve a férfit. Stonewall nem esik kétségbe, amit meg lehet sebezni, azt meg is lehet ölni. Gácsér puskájával és revolverével is lő egyszer, de a golyók ártalmatlanul pattannak le a sisakról, az utolsó lövés a csuklóba fúródik, pont abban a pillanatban, mikor a lény vállán lévő tárgy kék fényt lő. Gácsér egy fának csapódik a találattól, Stonewall őt is lelőné, hogy ne szenvedjen, de a férfi elkéri a revolverét, hogy időt nyerjen. Ames már futásnak eredt a fáklyával, a tábornok pedig követi, miközben egyetlen barátja nyer némi időt. Három lövés dördül, aztán velőtrázó emberi sikoly, amit egy földöntúli hang követ.

Párbaj az ördöggel

A leendő harcmezőn haladva a tábornok a családjára gondol, akikkel együtt kellene lennie, de ehelyett az ördög üldözi. Ames lámpása megvan, de a férfi sehol sincs, ellenben az ördög előkerül, vállán és combján friss golyó ütötte sebek vannak. Stonewall előveszi második revolverét, de a lény gyilkos három vörös pontja is felizzik, ami eltalálta Gácsért is. A tábornok tudja, hogy esélye sincs így, így elejti a fegyvert és előhúzza kardját, ellenfele leveszi a váll-lövegét és a sisakját is lecsatolja, felfedve szörnyű arcát. A tábornok hátrál pár lépést a látványtól, aztán Lucifer kihívó bömbölést intéz felé. Jobb karján csuklópenge, baljában a dobókorong, Stonewall tudja, hogy egyetlen esélye, ha túljár a szörny eszén, de ezt a lény is tudja. A dobókorong elrepül, nem lehet látni a sötétben, de surrogó hangját igen, a férfi éppen időben bukik le, így a fegyver a feje felett repül el. Az ördög arra kényszeríti, hogy támadjon, különben távolról végez vele, így Stonewall támadásra indul, első döfése mellkason szúrná a szörnyet, de az lepattan az alkarvédőről, a második döfés a combba megy az artériákba.

A győzelemtől felbátorodva a férfi a vállat veszi célba, de kardja megakad, a csuklópenge két pengéje közé szorul, aztán egy csavarással az ördög széttöri a kardot, ami három darabra esik. Stonewall ráadásul valamin elesik, hátrálni kezd, miközben megtalálta revolverét. A távolból Ames hangja csendül fel, szőlőtüzet vezényelve. A tábornok rájön, hogy a lámpás okkal volt ott, az mutatja a tüzéreknek hova lőjenek, márpedig a célpont most felfedte magát. Stonewall direkt közelebb csalja a fényhez, Lucifer rájön mi folyik itt, így elmenne, de ellenfele revolverrel oldalba lövi. A dobókorong elől ismét lebukva a tábornok látja, hogy a sortűz alaposan elkapta a lényt, a feje kettéhasadt és meghalt, a test eldől, Stonewall pedig még időben kikerüli, miközben a testére bőven fröccsent a világító zöld vérből.

Ames tűnik fel lóháton, amit átad a tábornoknak, ígéretet tett, amit be is tart. Stonewall szól, hogy nem maradhat bizonyíték, ha kiderül, hogy az ördög vert itt tanyát, akkor a csata nem fog bekövetkezni. Ames gondolt erre, ezért hozott egy palack benzint, amit a lényre locsol és felgyújtja. A két férfi elválik egymástól, a történtek ellenére a tábornok megjegyzi, hogy holnap nem fog kegyelmet mutatni, ha találkoznak. Erre Ames csak mosolyogva riposztol, miszerint akkor jobb, ha holnap nem futnak össze. Stonewall a saját vonalai felé vágtáz, mintha az ördög még most is üldözné. Végül egy golyó állítja meg, saját emberei lőtték le a világító alakot, aki a földre zuhan. Stonewall feleségére és lányára gondol, majd feltekint a csillagokra, aztán minden elsötétül. Május 10-én sebfertőzésben életét veszti, a csatát május 6-án a konföderáció nyerte meg.

Felszerelés

  • Revolver
  • Kard

Előfordulás

Advertisement