Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Kommunikációs tiszt a DSMO Marion fedélzetén. Rengeteg időt tölt a kommunikációs állásban, ahol a bányászok vagy a hajó legénysége által küldött információkat dolgozza fel és továbbítja a megfelelő helyre. Ha éppen nem a hídon van, akkor a saját bárjában, a BeeBee-ben, ami a hajó társasági központja, a műszakokból visszatérő bányászok szeretnek itt lenni, hiszen remek a hangulat és Baxter remek koktélokat tud felszolgálni. A bányászok váltása közti szünetben van ideje rendet tenni, kitakarítani és felkészülni az újabb rohamra. Bár pultosként nem mindig remekel, de mivel ő a kommunikációs tiszt, aki a külvilággal tartja a kapcsolatot, ezért a legénység megbecsült és fontos tagja.

Baj hátán baj

2159-ben, az egyik váltásnál gond adódik. A bányateleppel megszakad a kapcsolat, bár erre már volt példa. Baxter a bárjában van, amikor Lucy Jordan kapitány és Chris Hooper főmérnök betér biliárdozni. Ezt nem sokáig űzhetik, hiszen Lachance szól nekik, hogy azonnal jöjjenek a hídra. A hajón lévő emberek már mind itt vannak, a gondot az okozza, hogy a Samson és a Delilah ugyan visszatérőben vannak, de halálsikolyok hallatszódnak a rádióból. Jordan próbál kapcsolatot teremteni a Samsonnal, de az adás zavaros, annyi szűrődik át, hogy sok a sebesült és a bányászok arcára valami lények tapadtak. Baxter helyrehozza az adást, így tisztább a hang és a kép is. A pilótát látják, akinek szavai nem teljesen jönnek át, a hídon lévők annyit értenek, hogy 6-an vannak a kompon és csak ő, illetve Sticky nem fertőzöttek, de a Delilah fedélzetén már van egy lény. Jordan a medikai részlegbe küldi Garciát és Kasjanovot, míg ő és Cornell a dokkhoz mennek.

A Delilah letér a pályájáról, Baxter helyreállítja az összeköttetést, így a hídon lévők láthatják a pilóta arcát, tisztán látszódik, hogy nagyon megvan rémülve. Mögötte bányászok küzdenek különös lényekkel, legalábbis amíg valaki el nem süti a plazmafáklyát, ami darabokra szedi a kompot, a darabok telibe találják a Mariont, amit letérít a pályájáról. A becsapódás következtében Jordan és Cornell meghal, a hídon lévők kisebb sérüléseket szenvednek el (Baxternek az orra kezd el vérezni). Mindenki fél és tanácstalan, az emberek élére Hoop áll, aki magával viszi Karen Sneddont és Welfordot a 3-as dokkba. Baxter időközben kapcsolatot teremt a Samsonnal, így látják a rémült pilótát és a mögötte várakozó alieneket. Ezt hallva Hoopék lezárják a komp kijáratát és a dokkot, nehogy a lények kiszökjenek. A kamerát nem csukják ki Hoop utasítására, mert tudniuk kell mi is történik a kompban.

Öngyilkos terv

A Marion letért a pályájáról és ezt nem lehet korrigálni, mert a hajó komolyan megsérült. Az S.O.S.-t hiába is sugározzák, senki sem jön, senki sem válaszol. A túlélők többnyire a hídon tartózkodnak, ha elszabadulnának a konfliktusok, akkor meg mindenki a saját szállásán időzik. 77 nap telik el, úgy tűnik valaki mégis vette az S.O.S.-t, a Narcissus. A túlélők öröme hamar eltűnik, hiszen a magához térő Ellen Ripley semmit sem tud arról, hogy mi történik itt. Miután a nő elég stabil állapotba kerül (először elájult, utána meg a gyengélkedőn a xenok láttán le kellett nyugtatózni, az utóbbi esetnél Baxter is jelen van) mindenkinek elmondja a történetét (eddig nem mondta el teljesen), miszerint egy xeno került a Nostromora, amit Ash életben akart tartani, illetve még beszél arról, hogy mennyire kevés esélyük is van az idegenekkel szemben, amiknek vére erősen savas. Ezután a túlélők elfogadják Sneddon tervét, miszerint Ripley mentőegységével húzzanak el innen.

A probléma az, hogy a Narcissus telepei nem bírnák a Peremvidékig, ezért új telep kellene. A Marioné nem kompatibilisek, de a bányában vannak megfelelő energiatelepek. Ez azt jelenti, hogy a Samsont meg kell tisztítaniuk a xenoktól és azzal lemenni a bányába, ahol megkeresik a telepeket és visszajönnek.

Út a pokolba

Három napig készülődnek a Samson megtisztítására, Sneddon ötletét követve erős hálót feszítenek ki a komp bejáratánál, hogy a kiözönlő lényeket megfogja. Baxter nem vesz részt a harcban, ő Lachance társaságában a hídon van, ahol a kommunikációs csatornákat tartja tisztán. A kapcsolat akkor száll el, mikor a Samsont kinyitják. Hoopék visszatérnek a hídra és örülnek, hogy mindkét férfi él, ugyanis egy alien elszökött (a dokknál megölték a másik hármat, de erre ráment Garcia, Welford és Powell élete).

A raktárból magukhoz vesznek pár dolgot (Baxter itt kapja meg a plazmafáklyát), utána mennek helyretenni a Samsont az utazásra (előtte a dokknál Hoop dekompreszziót kénytelen végrehajtania). A kompban bűz árad és a látvány sem kellemes, de kénytelenek elviselni a következő 2 órában (Lachance vezeti a gépet, Baxter a másodpilóta).

A landolóhely kupolájánál harcra utaló jeleket látnak, úgy mint sav marta lyukakat, lövésnyomokat és egy barikádot. Baxter behatol a kupola rendszerébe és a kamerák révén látja, hogy a fő kupola tiszta, sehol sem látni idegeneket. A túlélők a főkupolában veszik le a szkafandert, majd a bányába vezető liftbe szállnak be, amiben egy felismerhetetlenségig torzult emberi tetem van.

A cél a 4-es szint, ugyanis itt vannak tárolva a cellák, azonban a lift zuhanni kezd és meg sem áll a 9-es szintig. Ekkor még senki sem tudja, hogy Ash van emögött, akinek az a terve, hogy az emberek így átvágjanak azon a ponton, ahol a bányászok beleütköztek a xenokba és ha minden jól megy, Ripleyék legalább egy fertőzött fővel térnek vissza a Marionra. A zuhanást mindenki túléli, csupán Baxter mondhatja magát balszerencsének, mert a bal bokája kimegy, ezt Kasjanov teszi sínbe. A másik lift légvonalban 100 m-re van, a legrövidebb út oda fészeknyálkával van benőve és senki sem akar átvágni ott.

Hoop rálel egy nagyobb lyukra, amibe betekint és hihetetlen látvány tárul a szemei elé, a többiek vonakodva bár, de követik és ők is elámulnak. Egy hatalmas térbe érnek, ahol a bányászok által felállított világítótestek egy különös objektumra világítanak rá. A tárgy, amit látnak egy nagyon régi idegen űrhajó, aminek nagyobb része egy szabályosnak tűnő kőfal mögött van, mintha befúródott, vagy inkább becsapódott volna. Sneddon előveszi kameráját és elkezdi rögzíteni az egészet, csupán Baxter az, aki nem akar még a közelébe se menni és inkább elhúzna innen.

Mire a csapat visszamenne a lyukon, ott egy alien jelenik meg, amit Kasjanov gondolkodás nélkül lelő a plazmafáklyájával. Bár a lény meghal, de ugyanakkor a lyuk összeolvad és megszilárdul, bár lőhetnének egy új lyukat, de nem lenne bölcs döntés, mert a neszekből ítélve több idegen is van a járat azon részén. Mivel a világítótestek égnek, kell lennie egy másik járatnak, ahol a vezetékek futnak, oda kellene menni. Az emberek nincsenek egyedül, az alienek terelik őket a hajó felé. Egy szisszenés csendül fel, Baxter megfordul, hogy odalőjön a plazmafáklyával, de a sérült bokája miatt elesik és elsüti a fegyvert, ami eltalálja a plafont, szilárd és olvadt köveket szórva le. Miközben Baxter féllábon ugrálva próbál menekülni, folyamatosan bocsánatot kér (szerencsére senki sem hal meg, Hoop sebe sem komoly).

Menni vagy meghalni

Az emberek úgy döntenek, hogy az idegen hajóban biztonságot találhatnak, így annak szárnyán futnak fel, miközben lövéseket adnak le az idegenekre, amik sorra kerülik ki ezeket, mert a lények ügyelnek arra, hogy lőtávon kívül legyenek. Baxter nagyon kifárad, hiszen az ő bokája elvan törve, idegességében nagyon leizzadt, de nem akar megállni, rettentően fél attól, hogy a többiek magára hagyják (erről persze szó sincs). A csapat bebújik egy lyukon, amit plazmafáklyákkal beolvasztanak, a megszilárduló fémen egy idegen áttör, de félúton megakad, ugyanis a teste körüli fém teljesen megszilárdult, Hoop a savpuskájával kivégzi.

Az emberek az 5 elágazó folyosó közül találomra az egyikbe mennek, a következő percekben a túlélők rálelnek egy keltető teremre, ahol üres tojások mellett féltucat bányász teteme van, egy másik teremben ugyanez van, csak ott nem emberek, hanem a hajó gazdái vannak darabokban. Hoop kimondja a nyilvánvalót: a xenok azért terelték őket a hajóba, hogy keltetők legyenek. Némi lépcsőzés után (ami nagyban kifárasztja Baxtert és az őt támogató Kasjanovot) egy újabb teremre lelnek, ahol tojások vannak, csakhogy ezekben arctámadók is vannak. Sneddon megfertőződik, miközben a többiek nagyban pusztítják a tojásokat és az arctámadókat a megjelenő alienekkel együtt. A csapat hátrálni kezd, míg biztonságba nem jutnak (Baxter két idegent ölt meg és kész lett volna hátramaradni fedezni a többieket, akik Sneddon testét cipelik).

Ripley mindenkinek fájdalomcsillapítót ad be, hiszen mindenkinek van valamilyen sérülése. Az emberek ha lassan is, de haladnak, senkit sem hagynak hátra, szerencsére a xenok nem mutatkoznak. Mindez akkor változik meg, mikor egy teremben egy hatalmas xeno kiáltását hallják meg, ami egy fent lévő aknából jött. A bestia leugrik, Ripley rálő, de a durrantó speciális lövedéke nem volt elég erős, bár az embereket így is a földre küldte. csak Lachance 5 lövése bír elég erővel, hogy a xeno kimúljon. Mint kiderül, egy fiatal királynőt öltek meg.

Elérik a lépcsőt, mehetnének továbbra is fel, vagy oldalra, ahol 16 tojás (sztázis mezőben, egykor ez a hely egy kutatóterem volt), illetve néhány különös idegen van (ők a kutyafejű faj tagjaiból születtek nagyon rég), amik megvannak kövülve. Ripley mindenképpen elpusztítaná őket, nem lehet lebeszélni, ezért Lachance és Hoop körülnéznek alternatív menekülési utakat keresve. Miközben ők távol vannak, a tojások mocorogni kezdenek a megkövült xenokkal együtt. A harc megkezdődik, mire a két férfi visszaér, a hely már pokollá változott, amiben Ripley szinte egymaga minden lénnyel végez, igaz, a végére már alig áll a talpán és csak az akaratereje viszi tovább megtört testét.

Közel a célhoz

Az emberek a kijárathoz mennek, miközben Hoop berobbantja a helyet. A csapat kijut a hajóból és átvágnak egy ősi épületen. Itt szobrokat, illetve mintázatokat látnak, amik lenyűgöző látványt adnak, de nem élvezhetik ki, hiszen a termek nagyok és sötétek, bármikor előjöhetnek az idegenek. Egy lépcsőn keresztül végre visszajutnak a bányához és ha lassan is, de elérik a liftet, miközben Sneddon már magához tért. A csapat már bent van a liftben, a xenok ekkor jelennek meg és próbálnak bejutni. Baxter lenyomja a gombot, hogy a lift induljon, de ekkor egy xeno beszakítja az ajtót és szekunder nyelvével átüti a férfi vállát, majd megfogja és próbálja kihúzni. Baxter már félig kint lóg a liftből, miközben az idegen ki, az emberek beakarják húzni. Ez csak addig tart, amíg el nem érnek egy tartógerendát, ami kettészakítja a férfit, akinek alsó teste beesik a fülkébe, a felsőteste pedig a mélybe hull. Baxter, aki annyira közel volt a célhoz és nem sajnálta sérült bokáját, meghalt.

Felszerelés

Előfordulás

Advertisement