FANDOM


Röviden ICC. A rakományokat, illetve a kolonizálásokat felügyelő szervezet (bár utóbbit az Extrasolar Colonization Administration végzi). Az egész emberiséget képviselő kormány, nevezhető a földi kormánynak is, feltehetően az ICC nevezi ki a szektorszenátorokat. A Földön kívül akár karantén alá vehetnek egész hajókat, bolygókat és állomásokat, nem beszélve arról, hogy katonai beavatkozásokat is végre tudnak hajtani. A Weyland-Yutani itt is képes beleszólni a dolgokba (pl. lefizetés).

Történelem

Az ICC megszületése szükséges volt, hiszen a kormányok és a cégek között (utóbbiak oldalán a gyarmatok álltak csatasorba) egy 5 éves háború alakult ki. A jövőbeni vérontás elkerülésére létrejött az ICC, ami a kormányok és cégek szövetsége, ők felügyelik az egész emberiséget (ettől függetlenül vannak torzsalkodások kormányok és cégek között, esetleg fegyveres konfliktusok, de ezek nem mennek át nagy kiterjedésű háborúkba). Azonban a gyarmatokat figyelmen kívül hagyják, a kormányoktól elszakadni kívánó bolygók jó része a cégek kezeibe kerül, nem kaptak önállóságot. Emiatt kitör a gyarmati háború, amit az ICC vérbe fojt.

Az ICC, vagyis az egész emberiség közös hadserege, a Colonial Marine Corps (ettől függetlenül az ICC felbérelhet PMC-seket, zsoldosokat és szabadúszókat is a piszkosabb ügyek intézésére) és a céges fegyveresek diadalokat aratnak, azonban Alexandria esetén megtorpannak, természetesen a győzelem biztos, csupán az nem, hogy mennyi katona és hadieszköz pusztul ezért el. 2179-re csupán Alexandria áll ellen a szinte korlátlan pénzzel és emberanyaggal gazdálkodó ICC-nek. Az egykor rebellis gyarmatok ebbe buktak bele, vagy katonailag nem voltak elég erősek, vagy gazdaságilag tették őket tönkre. Ugyan ellenálló sejtek maradtak, ám nem jelentenek veszélyt az ICC-re nézve.

Mielőtt a 2170-es évek átadnák helyüket a 2180-as éveknek, bekövetkezik Tartaruson egy komoly válsághelyzet, ami az ICC történelmében méltán kap helyett a legnagyobb krízishelyzetek között, mait majd a 2192-es Alien-Föld Háború követ.

A 2250-es években már embereket soroznak be, hogy a bolygókat gyarmatízaljak, az egyik ilyen a USS Sheridan legénysége. 2257-ben Hunter tábornok egyike az ICC parancsnokainak, ő küldi ki Anthony Crespit, hogy épüljön be, illetve szabotálja Whitekov tábornok világuralmi törekvéseit, aki a földi kormány megbuktatását tűzte ki célul.

A mérleg két nyelve

Bár az ICC agresszornak számít az elszakadni kívánó gyarmatokkal szemben, ám ezt leszámítva a szervezet beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a cégek és kormányok között nem zajlanak háborúk, az ellentéteket a tárgyalóasztaloknál rendezik le és nem a harcmezőn, ami meg van fegyveres konfliktus, nem jelentős.

ICC kredit
Az emberiség számára közös fizetőeszközzé válik a kredit (Credit, vagy röviden C), ami szerint (2179-es árfolyam) 500 Credit egyenlő egy uncia arannyal. Az űrbéli utazás 250C, legalábbis a legolcsóbb és leglassabb járat, ami fedezi az utast és annak 36 kg-os csomagját. Az ICC-ben a legalacsonyabb rendű ipari munkás is megkeresi a havi 1000C-t, az irodamunkás 1500C-t (ha meg jó a szakmájában, akár 2500C is ütheti a markát havonta). Bár az igazsághoz az is hozzátartozik hogy az ICC-ben nehezen lehet munkát váltani, ez persze kihat a munka morálra is, hiszen ha valaki utálja azt, amit csinál, nem tud egyszerűen máshová menni. Egyedül a CMC-ben szolgáló emberek fizetése alacsony, ám nekik nem kell adót, szállást, ételt, stb. fizetniük. Egy űrszonda pedig 1 millió C-ért már kapható. Az ICC polgárainak vágya, eljutni Micorra, ami a megtestesült Paradicsom.

Továbbá az ICC rakja le azokat a szabályokat, amiket minden űrhajón be kell tartani a vészhelyzeti rendszereknél. Muszáj volt kitalálni valamit, mert sok esetben a hajókon nem voltak forgatókönyvek, hogy mit kell tenni különböző bajok esetén. Ezért van többek között Type 337 EEV szolgálatban az USCM és USASF Valley Forge és Conestoga hajóin.

Előfordulás

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.