Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

'Gátor a konföderáció katonája, ő és néhányan (Gácsér, Gyapot, Zúzós Jack és Johnny Boy) igazi vérszomjas haramiák, jól értenek a puskához, pengéhez és lopakodáshoz. Civil életben bűnözők voltak, a seregben gúnyneveken nevezik magukat és bebizonyítják, hogy nem csak a múltban tudtak ölni, hanem a jelenben és jövőben is. A konföderáció katonái jól ismerik őket a tetteikről, míg az uniósok számára ismeretlenek, hiszen sose maradtak túlélők, akik beszélhettek volna róluk. 'Gátor korábban a floridai mocsárvidéken élt. Semmitől se fél, még attól a 20 láb hosszú aligátortól se, amit elmondása alapján egy szekercével ölt meg és fogát azóta is nyakláncként hordja. Gyengéje az iszonyú bűze mellett a türelmetlensége.

Éjszakai felderítés

1863 május 2-án a sereg Chancellorsville, Virginia mellett készül a másnapi döntő ütközetre. Stonewall Jackson tábornok lelkesítő beszéde után magamellé inti legjobb embereit, vagyis Gácsérékat, hogy végezzenek felderítést. A tábornok nem akarja úgy csatába küldeni embereit, hogy nem tudja milyen a terep. Az éjszaka leplezi őket, egyedül Gyapotnál ég egy lámpás, hogy lássák merre járnak. Jack Johnny anyjára teszi meg a szokásos megjegyzéseket, mikor Gácsér csendre int, valaki van a közelben, ráadásul megismétli Johnny pár szavát.

Az erdőben haladva három uniós katonára lelnek, akik valamitől nagyon megijedtek. A beszélgetésükből kiderül, hogy az ördög van itt, aminek világít a szeme és úgy ölt meg 9 katonát, hogy egy lövés se dördült és a testek se kerültek elő. Stonewall kiakarja őket hallgatni, lehetséges, hogy az erdőben van még egy csapat, akikről nem tudtak, dezertőrök, vagy bűnözők, akik még bajt jelenthetnek a tervre, vagy éppen segíthetik a konföderációt. A lámpást feldobva bevilágítják az erdő eme részét, ami jelként funkcionál a támadásra. A foglyokat élve sikerül elfogni, új sérülésük mellett látszanak a pár órások, az egyikük tiszt, aki retteg, de utána hálát ad, hogy csak Stonewall Jackson az.

Jason Ames százados beszél, ő nem hiszi, hogy Lucifer jött volna elő és ölte meg a 9 emberét, akivel felderítést végeztek. A testeket pedig felhúzta magával a fákra, amit a konföderációsok nem hisznek el. Stonewall látja, hogy a foglyok a fák lombjait nézik rémülten, az egyikük pedig felismeri, hogy Stonewall is fürkészi már a fákat, ő is látta az ördögöt. Különös hang jön elő, mintha harkály ütné a fát, bár eddig egyetlen madár hangját se hallották. A foglyok megrémülnek, tudják mi adja ezt ki és menni akarnak és most. Újabb hang jön, Gácsér eltapossa a lámpásból kiömlött égő olaj maradékát. Ames ellenkezik, mert az ember valóban nem lát a sötétben, de ez az alak valahogy mégis tud. A tábornok utasítására Gácsér egy új lámpást gyújt meg. Az uniósok reménykednek benne, hogy most elviszik őket fogolynak, de a tábornok előbb utánanéz igazat mondtak-e, elvégre felderítést kell végeznie. Mozgás támad, valaki biztos van még az erdőben, Gácsér felszólítja az alakot, hogy jöjjön elő, vagy különben lőni fognak. Mivel az idő letelik, így a katonák tüzet nyitnak (Gyapot és Stonewall a foglyokat őrzi), több lövés után se hallatszódik emberi sikoly, vagy úgy bármi. Gácsér a sűrűbe küldi Johnnyt, aki azonnal elindul, hogy megnézze sikerült-e valamit eltalálni.

A tábornok lábához valami ütközik, Ames az, aki térden állva kezd elhúzódni, szólna Gyapotnak, hogy üssön rá, de a magas férfi különösen áll, az egyik fogoly felé dől, mellkasát egy szigonyszerű fegyver ütötte át és a fogoly fejét is. Stonewall a könyörgő arcot vágó emberére lő, hogy megadja neki a kegyelemlövést. A szigony visszahúzódik a lombok közé, magával rántva a két holttestet a többiek szeme láttára. Zúzós Jack káromkodik és célt keresne, de nincs, egyszerűen nem hiszi el, hogy valami ennyire erős legyen. A hangok alapján az a valami eltávolodott már, a névtelen fogoly elmenekül, senki se állítja meg, hiszen egy gyáva alak, akinek nem vennék hasznát a bizonyosan bekövetkező harcban, amúgy is a százados hasznosabb lesz. A fogoly futás közben egyszer csak a torkához kap és összeesik, Johnny az, aki kardjával végzett vele.

Az ördög erdeje

Az emberek félnek, a tábornoktól várnak parancsokat, Gácsér nem mondja ki, de a kérdésével már jelzi, hogy a felderítés nem kivitelezhető. Stonewall úgy hiszi emberek vannak az erődben, nem az ördög, ha már egy embere meghalt, így ideje elvégezni a felderítést. A századosnak megígéri, hogy holnap szabadon elengedi, ha megmutatja az uniós tábort, Gácsér visszaadja neki kardját és pisztolyát, továbbá egy puskát, a tiszt pedig hajlandó vezetni a társaságot. A századossal 'Gátor halad elől, 10 perc múlva 'Gátor szagokat érez, halottakat, de Ames szerint az ő embereit nem itt ölték meg. Tovább haladva két fára lógatott testet találnak, meztelenek, megnyúzták őket és a gerinc és koponya is hiányzik. Johnny felismeri Gyapotot, mert a seb ott van a mellkason. A sötétből Johnny szavai ismétlődnek meg, amit elsőnek is hallottak anno, egy tárgy repül ki és találja el Zúzós Jacket, a háló egyre zsugorodik és szaggatja szét a férfit, aki Gyapot testéhez préselődött. Stonewall lelövi emberét, aki irdatlan fájdalmakat élt át, a tábornok a támadónak ordítja, hogy mutassa magát, ha már meghal, akkor lássa ki fogja megölni. Ám a támadó nem mutatkozik, Johnny lát egy villogó szempárt, oda lő és a valami felbömböl fájdalmában, valami nem emberi.

Zöldes folyadék kerül a férfira, akit meglep, nem érti micsoda ez, arcára örök meglepetés mered ki, ahogy egy dobókorong lemetszi a fejét. 'Gátor nem zavartatva magát (attól se, hogy Johhny szeme még pislog egyet) megkóstolja a zöld nedvet és megállapítja, hogy ez vér. Stonewall rettegni kezd, nem pár ember van kint, hanem az uniósoknak igaza volt, az ördög vadászik rájuk. A tábornok hangosan imádkozni kezd, mint minden csata előtt, kéri Istent, hogy élve jusson innen ki. Megkérdezi a századost, hogy az uniós tábor mennyire van közel, mivel csak pár mérföldre, így oda futnak. Természetesen a tábornok kéri, hogy másnap aztán szabadon távozhassanak, amire Ames szavát adja. Rohanni kezdenek, Ames megáll kifújni magát, ekkor hallatszódik egy bömbölés, az ördög kiszedte magából a golyót. A csapat ismét futni kezd és világosság látszódik, egy tisztásra érnek és az uniós tábor sincs már messze.

'Gátor előre rohan, de valaminek nekiütközik. Kékes fények villannak ott, aminek nekiütközött, kirajzolva egy emberi formát, ami látható lesz. A férfi azonnal felguggol, kését elővéve támad, hiszen tudja, hogy ellensége egy vadász, mint ő maga. A lény megragadja a férfi arcát, de közben a kés felvágja a láthatatlan alak hasát (nem túl mélyen, hogy kibelezze), így zöld vér kezd folyni. Újabb vágásra nincs idő, 'Gator fejét 180 fokkal elcsavarja az ördög, azonnal megölve a férfit.

Felszerelés

  • Puska
  • Kard

Előfordulás

Advertisement