Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Az emberiség szülőbolygója, ezért nem meglepő, hogy az emberek a terraformálások során más bolygókat a Földhöz hasonlóvá akarják tenni. A 4,5 milliárd éves bolygó harmadik a Naprendszerben. Felszíne 70%-a víz, a maradék 30% szárazföld, ami négy nagy földrészre oszlik (7 kontinens), illetve több ezer kisebb-nagyobb sziget található meg. A levegő 78%-a nitrogén, 21%-a oxigén és a maradék 1% egyéb gázból tevődik össze.

Tengelye körül 23 óra, 56 perc és 4 másodpercenként fordul meg. Egy nap 24 óra, 1 év 365 nap. Felszínén sivatagok, hegyek, dzsungelek, szavannák, stb. található változatos faunával és flórával.

Globális felmelegedés

A Földet az emberek kezdik átalakítani és egyre több nagyváros jelenik meg, aztán bekövetkezik a globális felmelegedés és a 2000-es évek közepe táján víz alá kerül számos város. A katasztrófa során bár több nemzedék kellett hozzá, de Hollandia, Groningen, Zéland, Flevoland és a nyugat fríziai szigetek örökre a tenger fenekére kerülnek. Menekültek milliói élnek nyomorban Limburg, Gelderland és Noord-Brabant körül még a 2200-as évek közepén is. London egyes területei szintén víz alá kerültek.

A Long Island Rig House Projecthez hasonló építkezések kezdődnek meg. Az olajfúrók alapzatát felhasználva összekapcsolnak 87-et és némi földet helyeznek el rajtuk, hogy lehessen gazdálkodni. Így a tengeren is lehet élni, néhanapján azonban néhány részeg belepottyan a vízbe és meg is fullad. Ugyanakkor a felmelegedés miatt kezd lakott lenni a Déli Sark. A 2050-es években egy végzetes dolog történik, a kergemarhakór elviszi a négylábú jószágok nagy részét. A világgazdaságnak ez nagy csapás, igazi hús helyett növesztett húshelyettesítő ételt esznek az emberek. Ezek gumós növények módjára növő hústömbök gerincsejtekből és állati DNS-ből egy tenyésztőkádban. Ismeretlen időben az utolsó panda is kipusztul, dollármilliókat ölnek a faj fenntartásába, ám ez idő és pénzpocsékolásnak bizonyul.

Az emberiség a nyersanyagokat felhasználja, hogy épületeket, hajókat, fegyvereket, stb. építsen, de idővel a nyersanyagok egyre kezdenek kimerülni. Ez, illetve a túlnépesedés az egyik fontos hajtóeleme az űr gyarmatizálásának. Nyersanyagok terén a 2500-as évek végére a Föld majdnem teljesen kimerül.

Disztópikus jövő

A rengeteg kolónia létesülésével elkezdődik más bolygók kizsákmányolása nyersanyagok miatt (illetve a bolygók szennyezése, erre példa Nova Terra). A Föld kimerülőben van, a kőolajat 2122 előtt pár kapzsi milliomos az utolsó szálig kiszívta a Földből, az emberiség ekkor kénytelen átállni más energiaforrásokra, hiszen az olajat maximum más bolygókról tudják behozni. Növényből is annyira kevés van, hogy az oxigénellátás éppen csak nem omlik össze a 2170-es években, szigorú törvényeket kell foganatosítani az erdők védelmére. Persze a 21. század első felében bekövetkezett globális felmelegedés se tett jót, jelentős területek kerültek víz alá.

A gyarmatiak élete sokkal jobb, mint a Földön élőknek (leszámítva, ha a gyarmat egy élhetetlen bolygó, ahol legfeljebb szkafanderben lehet meglenni). Ugyanis a gyarmatokon az oktatás és képzés köröket ver a földire, így nem csoda, hogyha egy gyarmati munkás jóval képzettebb, energikusabb és jobb, mint egy földi munkás.

Káosz és anarchia

A 22. században megépül a Gateway állomás, ami orbitális pályán található, ennek az állomásnak az lenne a feladata, hogy átvizsgálja a Földre menő árukat nehogy valami veszélyes dolgot csempésszenek be. A 22. század végére a Föld túlzsúfolt lesz, egyetlen lakótömbben 50 000 ember nyomorog a parányi lakásokban. A megmaradt nyílt, be nem épített területeket védeni kezdik, aki engedély nélkül lép be ilyen helyre, az akár egy évnyi börtönt is kaphat. Annyira kevés növény maradt, hogy éppen csak fenntartják az oxigénszintet. Az erdők védelmére igen erős törvényeket foganatosítanak, eszerint például bizonyos luxuscikkeket tilos fából készíteni, helyette műfából gyártják le ezeket.

2179-re a Föld káoszba süllyed, hiszen bár az ICC létezik, de érezhető ellentétek vannak a kormányok, cégek és gyarmatok között, nyílt harc ritkán alakul ki, de állandó az áskálódás egymás ellen. A kormányok hanyatlása következtében a jó 10 milliárd fős Földön több hatalomátvétel történik, hiszen sok helyen a kormányok nem tudják féken tartani lakosaikat, a közbiztonságról nem is beszélve. A gyengébb országok sorra veszítik el területeiket, ahogy az etnikai és vallási villongások végigsöpörnek rajtuk. A Földön csak az él jól, aki gazdag, ők villákban, palotákban élnek, ahol szolgák hadai várják parancsaikat és egy magánsereg biztosítja az uruk biztonságát. A középosztály éppen hogy csak nem nyomorban él (számuk milliókban mérhető), az alsó osztály meg már abban, számuk milliárdban mérhető.

Egyáltalán nem ritka látvány, hogy az utcákon bandák randalíroznak, hatalmas a nyomor és az a szokatlan, ha egy nap ne történne erőszak. A Földön tevékenykedő CMC-s (a Földön helyőrségi katonák vannak, tehát a legsilányabb emberanyag) és zsoldos csapatoknak mindig van tennivalójuk, hol evakuálni kell a lakosságot és a berendezéseket, hol megfékezni a lázongókat, vagy visszaállítani a rendet. Számos új állam jön létre, ezek java vallási, vagy etnikai alapon jön létre és nem ritkán egy-egy cég pénzelte őket, hogy így okozzanak kárt egy országnak. A káosz közepette sok helyen a szélsőséges nézetek kerülnek hatalomra, így nem ritkák a fasiszta nézeteket valló kormányok, az itt élők szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen élhetnének egy olyan országban is, ahol a kormánynak már semmi hatalma nincs és állandó helyi háborúk dúlnak, miközben a civilek teljesen magukra utalva tengődnek napról napra.

Idegen látogatók

A bolygót a predatorok cirka 10 000 évvel ezelőtt fedezik fel, kezdetben tanítják az embereket, majd elmennek (nekik köszönhető az első civilizáció). Rendszeresen visszajárnak vadászni az emberekre, akik egyre jobban veszélyesebbé válnak. Ennek eredménye, hogy a 21. század közepe tájától kezdve nagyon megritkulnak ezek a nem kívánatos vadászlátogatások.

A giff faj is ismerte az emberiséget a pilótákkal együtt, a giffek néhány emberrel még beszéltek is az 1000 és az azt megelőző években. Egy űrutas pedig 2196-ban kísérletet tesz a Föld légkörének átalakítására és a bolygó elfoglalására, szerencsére rakétákkal szétlövik a lényt hajójával együtt. Ami nyugtalanító, hogy bőven az emberiség előtt eme faj birtokolta a Földet, igaz, egy apró porfészek volt galaktikus birodalmukban, amit így is elért az 1,6 milliárd évvel ezelőtt dúló fajirtás, amit az alienek vittek végbe. Az akkori földi fauna a xenok miatt pusztul ki.

Egy bruin hajó pedig még 1954-ben csapódik be a Földbe, a hajója teljesen megsemmisül, a lény hullája pedig ismeretlen kezekbe kerül.

A 2192-93-as években a Föld az alienek kezére kerül és csak a 23. század elejére kerül vissza az emberekhez. Nagy a pusztítás, de a Föld újjáépül, igaz, ez hosszú évtizedekbe kerül és megint visszasüllyed a nyomorba.

A Föld-Alien Háború

Idegen fészek a Földön.

Minden a Junket nevű hajóval kezdődött. A hajó ugyanis 60 évvel ezelőtt járt a Xenomorph Primeon, aminek koordinátái a hajón vannak tárolva. 2192-ben ez a földi kormány kezébe kerül (a Junket megsemmisül és csak a kék doboz marad meg), dr. Waidslaw Orona pedig elküldi a Benedict nevű hajót, hogy mintapéldányt szerezzen. Orona csak későn jön rá, hogy a Bionational Corporation már rendelkezik egy kifejlett királynővel (a Junket egyetlen túlélője a cég birtokába kerül, a benne levő lénnyel együtt). Salvaje sikeres betörést hajt végre, megfertőzi magát, ahogy a többi követője is, akik szétszóródnak a világban, ami már nem annyira kaotikus, mint 2179-ben.

A xenok elpusztítását Orona vezeti, kezdetben nagyon sikeresen. Ahol eltünedeznek az emberek vagy állatok, oda katonákat küld ki, akik sterilizálják a területet. Augusztusban sikerül több xeno fészket felszámolni Madagaszkáron, Jakartát viszont egy nukleáris bombával kell elpusztítani a fertőzés nagysága miatt. A helyzet tovább súlyosbodik, az idegenek egyre okosabbak lesznek, már több kisebb fészket hoznak létre, amik egymáshoz vannak kapcsolva, ezeket nehéz felkutatni és megsemmisíteni. Az emberiség átmegy védelembe, a harcok már azért folynak, hogy a maradék tiszta területre ne kerüljön be a fertőzés.

Föld3.png

Eközben Ausztráliát karantén alá vonják, az onnan menekülőket a Parti Őrség műholdjai hamvasztják el. A Föld nagy része alien uralta lesz. Az országhatárok átmenetileg megszűnnek és megalapul a Katonai Szövetség. A Szövetség néhány tette közé tartozik az emberi szabadságjogok eltörlése a háború végéig, a fertőzött gyanús emberek lelövését minden ezredesnél nagyobb rangú katona parancsba adhatja (ez később lemegy a közlegények szintjére), sok ember meghal azokban a kísérletekben, amik az idegen fertő megállítását célozták. Az USCM elitegysége (a Halálfejesek) likvidálják a politikai ellenfeleket (felsőbb utasítások parancsára), a többi tengerészgyalogos egység pedig egyáltalán nem volt felkészülve a háborúra a szervezési hibák miatt, így már a harcok elején sem lehetett rájuk támaszkodni.

Az emberek űrhajókkal próbálják elhagyni a Földet, de 500-600 millió fő így is a bolygón reked, akiket nem csak a xenok, hanem az őket szolgáló fanatikusok is ölik. Az űrhajókat nem lehet átvizsgálni, a fertőzés átjut több gyarmatra is. Orona öngyilkosságot követ el, a naptárak ekkor 2193-at írnak. A háború első szakasza lezárul. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az elitegységeket és tiszteket sikerül időben kivonni a Földről, a "nem létfonotosságú" katonák pedig a haldokló bolygón rekednek és útonállókká vedlenek.

2195-ben Ellen Ripley és csapata a Földre hozza az anyakirálynőt, leteszik az élesített atombombákra, amik majd fél év múlva robbannak. Ez be is következik, az odasereglett xenok tömegei pusztulnak el. Viszont nem minden bomba robbant, egy space jockey inváziós szándékkal korábban idejött, deaktivált néhányat, mert nem akarta, hogy a Föld évekre lakhatatlanná váljon, mert a bolygó neki kell. Elkezdi átalakítani az éghajlatot (lehűti), de további tervében megakadályozzák, hajójával együtt sikerül elpusztítani, ekkor már 2196 szeptembert írják. Kemény harcok dúlnak a Föld visszavételéért, az embereket Melnitz hadseregtábornok vezeti, de a győzelem még évekig várat magára.

Orona bombái robbannak, a háború menete megfordul.

2210-re már nagyjából a Föld tiszta, a xenok létszáma annyira lecsökken, hogy a tudósok sok mindet megadnak csak azért, hogy egy-egy döglött xenohoz, vagy fényképhez jussanak. A pempő válik az emberiség új aranyává, ami a katonáknak azt jelenti, hogy nem lőhetik ki távolról a fészkeket, hanem közelharcba kell bonyolódni az idegenekkel. A sereg számára akad bőven utánpótlás ember tekintetben, ami jó, mert a fiatalok legalább nem kerülnek az utcára és nem állnak be bandatagoknak.

A Földön már csak elvétve akadnak xenok, vagy már teljesen kiirtották őket. Váratlanul újra megjelennek Észak-Amerikában, 2 562 600 ember meghal, további 65 200 főt eltűntnek nyilvánítanak. Az idegenek elérik San Drad, Kalifornia városát, ami a nyugati part legnépesebb városa volt. 72 óra leforgása alatt a xenok kipucolják. Linn Kurosawa hadnagy tesz róla, hogy a xeno horda mind egy szálig elpusztuljon.

2213-ban már ritkaságnak számítanak az idegenek, Észak Alaszka környékén még vívják ellenük a harcot, ahogy Los Angelesben is (itt már élnek emberek), Észak-Karolinában meg már sikerült egy hadjárat keretében mindet elfüstölni. Még ez évben lép a háború a harmadik szakaszba (a második szakasz a Föld visszavétele), a USS Razzia elindul a xenok bolygója ellen, a cél anyakirálynő pempőszerzése, ami sikerrel jár. A következő évben már tényleges harc folyik az alienek bolygója ellen, amit csak Tisztítótűz hadjáratnak neveznek, nem sikerül minden alient kiiktatni. Mindeközben persze sikerül a kolóniákat visszaszerezni, sikerül legyőzni a rettenetet, ami 2192-ben szabadult az emberiségre.

A győzelem rövid életűnek bizonyul, mert ugyanúgy megy a Föld szennyezése, az újjáépítkezés is húzódik (bár dinamikusan indult és rengeteg modern épületet sikerül felhúzni), rengeteg ember nyomorban él, rengeteg a pempőfüggő drogos és a közbiztonság is minimális (legalábbis az USA-ban). Japánban egyes helyeken éhezés van a 2220-as években is. Itt a túlélés a lényeg, a tanulás háttérbe szorul. 2250 környékén nagyon megszaporodnak a katonai puccsok, bár sok esetben ezeket sikerül leverni, a lázadók egyre erősödnek és képesek győzelmet is aratni. Magyarán minden olyan lesz, mint a 22. század vége felé.

Advertisement