Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

A Tervezők, vagy Mérnökök egy értelmes humanoid faj, ami ősi nép és fejlett technológiával bír. Nevüket arról kapják, hogy ők alkották többek között az emberiséget, azok tervezői voltak. Számos értelmes, humanoid faj esetében szintén ők bizonyulnak a teremtőnek, ezeknél megfigyelhető, hogy a Tervezőket egyfajta istenségekként kezelik és imádják. Az emberiség jóindulatú, űrjáró ősi fajként tekintett rájuk, a Prometheus misszió optimizmusa azonban feltárja a rideg valóságot, miszerint a Mérnökök már rég kiirtották volna az emberiséget.

Biológia

A Tervezők extrém mód sápadt humanoidok, nagyban hasonlítanak az emberekre, csupán pár eltérés figyelhető meg. Nincs testszőrzet, haj, szőr vagy szemöldök, szemük fekete, a vénák látszódnak a bőr alatt és az arcszerkezetük is kicsit más. Továbbá a legszembetűnőbb különbség a méret, majdnem 3 méteresek is lehetnek, átlagban olyan 2,7 méteresek. Az eddig feltűnt példányok mind erős testalkatúak voltak, bár lehet azért, mert ezek egyfajta katonai kaszt tagjai és nem az egész faj ilyen. Az izomzatuk szintén az emberére hasonlít, csak sokkal erősebbek és ellenállóbbak. Az LV-223-on lévő utolső Mérnök könnyűszerrel kitépi David fejét és egyetlen ütéssel képes végezni a teremben lévő emberekkel, miközben a közelről leadott lövések nem tesznek benne kárt. Bár lehetséges, hogy a fizikai erő és ellenállás terén a Tervezők bioruhája is segít. Hangjuk hasonlít az emberekére, csupán valamivel mélyebb, az ember tud velük kommunikálni, ha ismeri az ősi nyelveket, mint ahogy azt teszi David.

Technológia

Pilóta tervező

A fejlett faj technológiája nem a sajátjuk, szembeötlően hasonlít az űrzsokék technológiájára, ugyanis a kettő ugyan az. Az űrhajók terén mindkét faj a patkó alakú hajókat használja, amiknek felépítése egyezik. A Tervezők bioruhája az űrzsokék testét utánozza, a sisak kimondottan leköveti a másik faj ormányos fejét. Ami eltér technológiában az a Tervezők által használt kezelőpultok, ahol hangsúlyt kap a hang, mint irányítás. Furulyaszerű hangszerekkel a megfelelő dallamot lejátszva különböző funkciók aktiválódnak. A Tervezők ismerik a hologramokat, a terraformálást, de amiben egyedinek mondhatók a galaxis többi fajával szemben, hogy rendkívül értenek a biológiához, az evolúciót gyorsítva saját maguk hoznak létre életet. Ebben nagy szerepe van egy fekete folyadékszerű anyagnak, ami képes életet teremteni, de ugyanakkor tömegpusztító fegyver is. A patogén révén minden élőlény, ami nem növény elpusztul, vagy mutálódik, komplett bolygókat kiirtva ezzel. Ugyanakkor a folyadék (vagy lehetséges, hogy egy ahhoz hasonló anyag) révén képesek az élet magvait elhinteni, egy áldozat szükséges a Tervezők közül, aki megissza a szert, ami szétbontja a testét, ezzel szétszórva a bolygón a DNS-ét, ezzel a Tervezőkre hasonlító értelmes lényeket teremtve.

Kultúra és társadalom

Engineer Elder and Young

Keveset tudni a fajról, de ezek alapján is kijelenthető, hogy fejlett kultúrájuk van, ugyan nem ismert, hogy az ősi emberi nyelveket (proto indo-európai) beszélik, vagy csupán megértik azt és emellett saját nyelvük van, de David képes megérteni az írásjeleiket úgy, hogy az ősi emberi kultúrákat (egyiptomi, kambodzsai, maja, stb.) tanulmányozta. A faj ismerte a zenét, technológiájuk erre is épít, egy elmélet szerint számukra a zene nem csak hang, hanem szín, alak és szó is, amit ők megértenek. Hordanak ruhákat, ezeken egyedi jelzések nincsenek, ami betöltött státuszt indikálna vagy ékszer, dísz lenne. Ismerik a művészetet, az LV-223-on lévő katonai komplexum freskókkal és szobrokkal bír, a művészetükben az óriási kőből faragott Tervező fej minden létesítményükben megtalálható. Mint az űrzsokék esetében, ők is szeretik a nagy, tágas termeket, folyosókat.

Történelem

A múltjuk nem ismert, abból ítélve, hogy technológiájuk az űrzsokéktól van, mindenképpen biztos, hogy a két faj nem csak érintkezett, de közeli kapcsolatban volt egymással. Mivel az űrzsokék mentálisan és fizikailag is erősebbek, illetve több milliárd éves faj, bizonyos, hogy ők voltak a dominánsak és nem a Mérnökök hatottak rájuk, hanem fordítva. Az LV-426-on lévő roncsban legalább két Mérnök utazott egy pilótával. A tárolt tojások, amit hadi célokra akartak volna bevetni valahogy a legénység vesztét okozza. Legalább egy királynőt és 24 alient sikerül megölni, de a hajó sorsa így is megpecsételődik és lezuhan, túlélők nincsenek. Ez az egyetlen ismert eset, hogy űrzsoké és Mérnök tetemek egy helyen kerülnek elő, de már ez is bizonyítja, hogy a két faj együttműködött. Csupán az a kérdéses, hogy a Tervezők önként szolgálták a másik fajt, vagy rabszolgák voltak. Valószínűbb az önkéntes vonal, hiszen a technológián semmit se változtatnak és a bioruhák is az űrzsokékra emlékeztetnek, ami jelzi, hogy tisztelték őket akkor is, mikor az űrzsoké faj majdnem kipusztul és eltűnik a galaktikus porondról.

Az űrzsokék 1,6 milliárd évvel ezelőtt az alienek miatt majdnem kipusztulnak, feltételezhető, hogy a Tervezők immár gazdák nélkül kezdenek bele az élet teremtésébe. Az alien infesztáció galaktikus mértékű, ebből eredően más ismeretlen értelmes fajok is kipusztulhattak és a galaxis kihalttá válik. A Mérnökök talán azt a célt tűzték ki, hogy újra benépesítik az űrt, felhasználva a patogént, amivel saját DNS-üket szórják szét. Az már tény, hogy a Tervezők rendszeresen látogatták teremtményeiket, ha úgy ítélik meg, hogy bizonyos értelmes fajok kudarcnak bizonyulnak, mert túl erőszakosok, csupán károsítják a bolygót és hosszú távon csak magukat irtanák ki, akkor a Tervezők közbelépnek. A komplett bolygót tisztára mossák, a fekete anyag révén a növényzetet leszámítva minden életet kiirtanak, hogy aztán majd újrakezdjék a munkát és talán egy jobb faj jön létre. A procedúra nem azonnali, lehet, hogy egy kiirtásra jelölt fajt csak 500 év múlva keresnek fel újra, hogy bevégezzék a fajirtást. Látszólag ha a Tervezők elhatározták magukat, akkor nincs visszaút, az emberiség esetében például a fajirtás elmarad, mert a patogén elszabadult és a Mérnökök pusztulnak el. Ám 2000 évvel később ez a terv továbbra is érvényes és a hibernált Mérnökök végre is akarják ezt hajtani anélkül, hogy tétováznának.

Leletek4

Az emberiség kapcsán több lelet kerül elő, ami bizonyítja a Tervezők látogatásait. A leletek, amik eltérő civilizációkból származnak, egyeznek a rajtuk ábrázolt csillagtérképben és a rájuk mutató humanoid alakban. Az ismert források: Kr.e 2470-ben készült egyiptomi lelet, maja (Teotihuacan) 620-ból, Kr.e 3590-ből való sumér lelet, 35 ezer éves barlangrajz Skye szigetről (Skócia), Kr.e 1540-es babilóniai lelet, Kr.e 1760-as hettita és 600-as hawaii források. Egyéb leletek még acirka Krisztus előtt 2500-ban készült urna Ninivéből, Hórusz Templomában a Mérnökökre utaló fáraók vagy istenek szobrai kerülnek elő (Kr. e. 100). Val Camononicánál Kr. e. 3000-ből származó kőrajz, Peruból csillagtérkép (Kr. u. 600), a Chaco-kanyonból humanoid alak képe, Itzánál Mérnökökre utaló behatás, Tikalnál (Kr. u. 500) Mérnök istenfigura, a toltékoknál (1000) pedig magas, furcsa páncélzatú szobrok kerülnek elő.

Valamiért azonban később a Tervezők úgy döntenek, hogy az emberiséget ki kell irtani. Körülbelül az 1. évszázadban ment volna végbe a fajirtás, amit az LV-223-on lévő biofegyvereikkel tervezték volna, ám a katonai installációban a patogén elszabadul és végez a személyzettel mielőtt azok elindulhattak volna. Csakhogy a predatorok szintén aktívak eme időszakban és tanítják az embereket. Semmi bizonyíték nem utal rá, hogy a két faj érintkezett volna, holott mindkettő okította az emberiséget, sőt, a korai civilizációk istenítik az űrlényeket. A predatorok majd csak Kr. e. 2000 körül távoznak és csak vadászatokra jönnek vissza, a Tervezők esetében nem tudni mikor távoztak végleg, ugyan vannak leletek, amik Kr. u. készültek de ez nem jelenti azt, hogy a Mérnökök akkor még ott voltak volna, mert lehetséges, hogy a lelet a folklór, vagy korábbi szobrok/rajzok alapján készültek és a humanoidok már évszázadok óta elmentek. Sok leletben közös elem, hogy egy Tervező figurát az emberek istenítenek, az alak pedig az ég felé, néhány gömb felé mutat. Ez egy csillagtérkép, ami a Zeta 2 Reticuli rendszerre mutat, ahol az LV-223 is van.

A legkorábbi ilyen forrás 35 ezer éves, a legtöbb pedig Kr. e pár ezer évvel keletkezik. Ekkor úgy tűnik a Tervezők azt akarták, hogy az ember felkeresse őket, ha elég fejlettek lesznek. Ám időközben a Mérnökök bukott fajnak ítélik az emberiséget, ami destruktív magára és környezetére, ezért jobb eltörölni őket. Az 1. évszázad idején az LV-223-on lévő katonai komplexum több ezer patogént halmoz fel és űrhajókat töltenek fel, ám az anyag elszabadul és végez a komplexumban lévők zömével. Csupán négy Tervező jut biztonságba, magukat hibernálják, bizonyára abban bízva, hogy a patogén veszélye majd elmúlik és majd más Tervezők jönnek ide. Csakhogy senki se jön, más Mérnökök se irtják ki az embereket, mert nincsenek Mérnökök. Valami történt ekkor, ami eltörölte a komplett Tervező fajt, mert ami az LV-223-on történt nem egyedi eset. Az egyszerre bekövetkező balesetek kizárhatóak, a szabotázs viszont valószínűbb. Nem tudni mi történt, talán egy polgárháború vetett végett a fajnak, vagy egy ismeretlen, erősebb faj, de ami biztos, hogy csak elszórva maradtak túlélők, akik hibernációval élik túl az évezredeket.

Prometheus- Engineer Angry

Az emberiség fejlődik, megfejtik a csillagtérképet és 2093 decemberében a Weyland Corp a USCSS Prometheus képében expedíciót küld az LV-223-ra. Az optimizmusban hívő emberek jótékony teremtőkre, vagy legalábbis a nyomukra számít, Peter Weyland abban, hogy a teremtők képesek meggyógyítani őt és nem kell meghalnia. Ám a legénység csak halált talál, kezd nyilvánvalóvá válni, hogy ez egy katonai komplexum volt és a Tervezők se jóindulatúak. Az utolsó élő Mérnököt sikerül felébreszteni, de az végez Weylandékkal és elindul egy hajóval, hogy patogénnal bombázza le a Földet, mint ahogy azt 2000 évvel ezelőtt meg kellett volna tenni. A Prometheus feláldozza magát, így a gépet sikerül a földre kényszeríteni és az emberiség megmenekül. A tervezővel egy trilobita végez, az egyetlen túlélő, Shaw doktor fogja David fejét és testét, majd egy patkó alakú hajóval elindul megfejteni a nagy kérdést: miért döntöttek úgy az alkotók, hogy inkább kiirtják a teremtésüket.

Galéria

Előfordulás

Advertisement