Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Tengerészgyalogos nő, aki a szteroidoktól elégé kigyúrt külsővel bír. A 2180-as évek végén, vagy 2190-es évek elején tagja annak az osztagnak, amit a Rosamond 6-ra küldenek. A PlanCom gyarmata tökéletes hely a gyarmatizálásra, ám megjelentek ott az idegenek, Jocasta Malvaux pedig engedélyt kapott egy expedíció felállítására. Azóta a cég meggondolta magát és a xenomorfokat védő Idegen Fajok Törvénye is módosításra került. A Vinza legénységének az a feladata, hogy kihozzák az embereket, majd kitegyék az első adag méregrobotot, a tengerészgyalogság MacCormac ezredes parancsoksága alatt egy kisebb osztagot küld ki segítségül. Edney tizedes, Berooz őrmester, Michael Carmichael közlegény, Donahue és Brand téglavörös egyenruhában, vértezetben és speciális karabéllyal vannak ellátva, ám a terv szerint nem kellene majd harcolni a xenomorfokkal. A 17 hónapos út zömét hiperálomban tölti a legénység.

Felderítés

Július 14-én, 13 óra 10 perckor a Vinza landol a Rosamond 6-on. Theo első tiszt a kommunikációs rendszeren át mindenkit eligazításra hív. A katonák merevsége merőben elüt a legénységtől és érezhető némi távolságtartás tőlük. Clark Sparren kapitány és MacCormac ezredes felváltva tartja az eligazítást, amit a törvény képviselője, Rory Theodor Malvaux nyomozó néhol kiegészít. Először ismertetik a küldetés hátterét, a PlanCom meggondolta magát és az expedíciónak távoznia kell, majd kezdetét veheti a planéta sterilizálása a robotok által.

Az első gond ott kezdődik, hogy a hajó bár a tábor közelében van, ám a szenzorok semmi életjelet nem fognak, a kapcsolatfelvétel is zátonyra futott. Alienek nincsenek a közelben, mert akkor a Vinza védelmi rendszere már megsütötte volna őket. A terv szerint holnap reggel egy kis csapat elindul először 100 m-es körben biztosítani a helyet, majd felderíteni a falut. Rory majd létszámellenőrzést tart, azonosítja az embereket (mind az 52 főt) és azonnal evakuálják őket (csak a rajtuk lévő ruhát hozhatják), majd aktiválják a méregrobotokat és elhagyják a bolygót. Előreláthatóan 10 óra múlva már végeznek is a feladattal és jöhet a 17 hónapos alvás a Föld felé. Az ezredes beszél a xenomorfokról, illetve miféle védelmet foganatosítottak ellenük, nehogy az infesztáció a hajóra kerüljön. A hajó körül egy védőmező van és 12 löveg, amik megsütnek mindent, ami nem ember. Mindenkinél lesz egy adag lúg, illetve Bonnie Bardolf képzést kapott sav okozta sebek kezelésében.

Másnap reggel a katonák mellett a kapitány, Rory, Gaylord, Axell, az orvos és Mark indul el. Brand és Donahue a közelben marad őrködni, a többiek a tábor felé tartanak. A tájat a vörös szín uralja, illetve az égnek törő üvegszerű oszlopok, amiknek vastagsága változó, de olyan érzést keltenek, mintha az ember egy óriás ceruzatartóban haladna, vagy egy különös városban, ahol furcsa felhőkarcolók vannak. Az oszlopok legalább árnyékot adnak az így is 40 fokos melegben.

A tábor élettelen, Theo a hajóról hiába küldi az adásokat, de nem jön válasz, Clark is hiába próbálkozik. Gaylord félve mondja ki, hogy talán már mindenki halott, ráadásul Clark se mondja meg mikor jött innen utoljára üzenet. Ám csak nem lehet mindenki halott, akkor eleve nem Roryt hozzák magukkal, akiken anyja és nővére is itt van. A 9 épületből álló falu mindent ki kell, hogy bírjon, aki egy ilyenbe bezárkózik, az ott mindenképpen menedékre lelt, ám Pocket letapogatása is megerősíti, hogy életnek nyoma sincs. A kísértetfalu miatt mindenki parázik, a katonák csupán jól leplezik. Az épületek kívülről vannak lezárva, de azért résnyire belehet nézni, a jelekből ítélve egy ideje nem használták a helyet. Mint kiderül, az épületekben emberi testek vannak, zömükből mellkasrobbantó tört elő. Ám a téren lévő 5 test emberkézről árulkodik, az alienek nem így végeznek az áldozatukkal. 19 perc alatt összeszámolják a tetemeket, Bonnie pedig DNS mintákat vesz a beazonosításhoz. A legfrissebb hulla pár hónapos, vagy hetes lehet.

Az ezredes magához hívja a kapitányt, de mindenki vele tart. MacCormac egy vízmosásnál van, a határvonalon kívül, így a többiek csak idegesen mennek le. Michael fent marad és az arcán nagyon is látszódik, hogy örül a helyzetének, mert ő a védőmezőn belül van. Az ezredes 10-10 üres tojásra lelt egy fészekszerűségben, Rory elmagyarázza, hogy az anyja, Malvaux megtiltotta a fegyverek viselését, nehogy kárt tegyenek az imádott alienekben. Az anyja manipulált mindenkit, számára a xenomorfok mindennél előrébb valóak. Ezt a katonák nem tudják értelmezni, hiszen elég hülyének kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt megtegye. Theo riadtan szól a társaságnak, hogy a két őrszemmel megszakadt a kapcsolat, egyszerűen nem reagálnak. Az ezredes elvörösödve hívja őket, de semmi válasz. Pocket, Mark és Axell azonnal futni kezdenek a hajó felé, hiszen úgy tűnik a védőmező mégse működik. A csúszós talaj miatt nehéz feljutni, Berooz egyenesen visszazuhan és fejjel egy tojásban landol. Edney csipkelődése mellett a benga katona feláll, ám hirtelen kínjában rángatózni kezd, a közelben lévő Edney és MacCormac odasiet. Berooz eddigre elterül, teste nem mozog, leszámítva karjait, amivel össze-vissza csapkod, szeme kiguvadt.

Edney leveszi társa szenzoros sisakját, de ez hibának minősül. A katona kesztyűjét gyorsan kezdi marni a sav, végül a húsára kerül. Edney felugrik fájdalmában és nekiesik a kapitánynak. Rory lesiet, hogy a nála lévő lúggal semlegesítse a savat, ám annyira kapkod, hogy majdnem maga is elesik. Az ezredes ügyetlenül kiönti saját lúgját az őrmesterre, értékes másodperceket veszítve, ezalatt Rory eléri a sérült nőt, akinek kezére önti a lúgot. Ezt követően Clark és a nyomozó mennek felsegíteni az őrmestert, akinek fájdalomordításai elnémultak, amint felemelik a testet, félelmetes dologban lesz részük: a katona agyveleje kifolyik a fején tátongó sebből.

A kapitány iszonyodva tántorodik hátra, az ezredes csak nézi a keletkezett sebet. MacCormac ragaszkodik hozzá, hogy a testet magukkal vigyék, a kapitány Berozz sisakjába gyűjti az agyvelőt és így megy a többiek után. Carmichael halad elől, bár látszik rajta, hogy elég bizonytalanul, őt követi Clark, akin látszik, hogy most azonnal elhagyná a bolygót. Az ezredes, Pocket, Mark és Rory cipelik a testet, míg Bonnie és Axell segítik Edney tizedest. Félúton vannak a vízmosás és tábor között, mikor Pocket műszere jelez: 75 tintahalnagyságú lény közeledik feléjük.

Kontaktus

MacCormac vinné a testet tovább, de amint látja, hogy így nem jutnának el a hajóig, így nehéz szívvel parancsot ad a test elejtésére és mivel nem fogják tudni lefutni a lényeket, így hamarosan alakzatba állítja a katonákat és össztűzzel tizedelik meg a támadókat. Még Edney is lő a karabélyával, még ha a sérült keze miatt ez fájdalommal jár. Három sortűz kerül leadásra, az elektromos energiaívek megtörik az arcölelők rohamát, időt adva az embereknek, hogy elérjék a falut, ahol a katonák átkapcsolnak lángszóróra és tovább ritkítják az áradatot. A Vinza elérhető közelségbe kerül, ekkor a hajó védőmezője aktiválódik, a legénység tagjait leveri a lábáról az impulzus, míg a bőrnyakúak a szívós kiképzésüknek köszönhetően talpon maradnak és tovább küzdenek. Több arctámadó egyszerűen szétdurran, vagy hátrarepül, az energiamező teszi a dolgát. A tengerészgyalogosok utolsóként lépnek fel a rámpán, ami lezárul. Axell nem volt szerencsés, egy arcölelő kapta el, az ezredes pedig egyszerűen fejbe lövi a férfit, mert így megkegyelmezhet rajta. Clark kapitány erősen zaklatott, azonnal elhúzna a bolygóról, már kiadná a parancsot, de Rory megállítja. A tudósok biztos élnek egy másik táborban, mert nem találták meg az összes testet, ráadásul a felszerelés se volt a faluban, pedig azt az alienek nem szokták elcipelni. A nyomozó nem hajlandó hitelesíteni a kutatók halálát, sőt, ha most elmennek, akkor feljelenti régi barátját, a kapitányt. A legénység két okból is marad: jószívűek, nem hagynának itt senkit bajban, ráadásul a misszióért csak a fuvardíjat kapnák, ergo hiába jöttek ide, ha most üres kézzel elmennek.

Advertisement