Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Hicks nagy álma, hogy tengerészgyalogos lesz és ingyen (sőt, még neki fizetnek!) bejárja a galaxist. Elhatározza, hogy ő aztán nem követi el annyi katona hibáját, miszerint beleszeret egy nőbe és a jegygyűrű meg gyerekek miatt leszerel. Hicks nagyon komoly, társaira odafigyel, mindenkivel kedves és nem szokott piszkálódni.


Szerelem

Az alapkiképzés elvégzése után a bázis kantinjában ünnepel barátaival. Itt látja meg Rachel Millert, aki egy Ka-Bar kést vág az asztalba, így annak a tahónak a kezébe is, aki megtapizta. Hicks azonnal beleszeret a nőbe, aki 8 héttel később Rachel Miller-Hicks néven szolgál a bőrnyakúak között. A bázis kápolnájában a parancsnok elmondja, hogy ettől függetlenül nem részesülnek külön bánásmódban, de lehetőség szerint próbálják mindig egy helyre vezényelni őket. 11 hónappal később (ekkor Hicks már tizedes) azonban mégis szétválasztják őket, Rachel szakaszát ugyanis egy holdra küldik, ahol az űrkalózok egy elrabolt, Paradox névre hallgató hajót tartanak. A feladat ezt visszaszerezni, Rachel nyugtatja férjét, hogy az akció 1-2 hét lesz, az oda és visszaút meg 2-2 hónap, legrosszabb esetben is csak fél évig lesznek távol.

7 hét múlva érkezik az első videóüzenet, ami ezután rendszeres lesz. Hicks napjai ugyanazt a sémát követik: a szolgálat után hazatér, ebédel, TV-t néz, miközben várja, hogy a gép jelezzen. Egy keddi napon Hicks nyugtalan lesz, hiszen a már terepen lévő neje idegesnek tűnik, elmondása szerint a kopár, atmoszféra nélküli holdon olyan furcsák az árnyak, mintha változnának, a szeme sarkából mintha mozgást látna. Másnap este némi késéssel befut a következő videó. Itt Rachel engedély nélkül beszél, a rémült nő beszámol valamiféle fekete lényekről, amiket nem tudtak beazonosítani, mert nem jól látni őket, több katona nyomtalanul eltűnt. A nő hirtelen felkapja impulzuskarabélyát és az ismeretlen támadók felé lő, Hicks hallja az emberek sikolyát, van, akit mintha megégettek volna, a támadó lények sziszegése pedig megrémíti. A videó úgy ér véget, hogy neje (véres kézzel) elküldi az anyagot. A holdra küldött szakaszról soha többet nem hallanak.

Hicks valahogy eltámolyog a telefonjához és zokogva üvölt őrmesterével, hogy mi az isten történt, miközben a támaszpont felé robog kocsijával. A tengerészgyalogság semmit nem tesz, semmit nem mond el, mintha a szakasz nem is létezett volna és hajójuk lokátorjele soha nem ment volna ki. Egyszerűen eltusolják az ügyet. Miller, a szakaszparancsnok, két tizedes és 8 közlegény "ütközetben eltűnt" státuszba helyezik. A jelentések szerint feltehetően a kalózok megöltek mindenkit és szétszerelték a hajójukat. Hicks nem hagyja annyiban, tudni akarja mi is történt valójában, de válaszokat nem kap. Függelemsértés miatt háromszor is megfenyítik, minduntalan őrmestere húzza ki a bajból. Az utolsó alkalommal az altiszt rászól, hogy hagyja már ezt, törődjön bele. Hicks megfogadja a tanácsot, legalábbis látszólag.

Bevetés a holdon

5 év telik el. A tengerészgyalogság úgy dönt, hogy missziót indít a holdra, mivel az égitest távol volt a Magterritóriumtól, így költséges a bevetés, eddig erre hivatkozva nem indítottak egységet a holdra, de most végre megváltoztatták döntésüket. Valamilyen csoda folytán Hicks is az alakulatba kerül, az a szerencséje, hogy a parancsban nem említik az elesetteket, így a nevük se szerepel, vagyis senki se sejti, hogy a tizedes a feleségét vesztette ott, máskülönben instant kizárnák a csapatból. A feladat begyűjteni az otthagyott felszerelést, 8 nap múlva hajózzák be az embereket, ami Dwayne számára egy öröklét.

Egy szakasz indul útnak Maxwell őrmester vezetése alatt. Mindenki zöldfülű, leszámítva az ősz altisztet és a tizedest. Az út mindössze 5 hétig tart (a technológia tovább fejlődött, így az egykori 2 hónapos út lerövidült). Hicks létszámellenőrzést tart, Schmid közlegény, Addison közlegény, Laff közlegény, Vernon, Horsley őrvezető, Trexler, Kneezuh, Knight közlegény, DePerte közlegény, Hagerty és Strand akcióra kész. A felszerelkezés után egyből kilépnek a bolygó felszínére. A tizedes szíve háromszor gyorsabban kezd el verni, amit betud az izgalomnak és dühnek. Próbál nagyokat és lassan lélegezni, de a biomonitor adatai így is eljutnak az őrmester szeméig, aki rászól az emberére, hogy mi lelte. Hicks kivágja magát, mondván izgatott, hogy a nap minden percében tengerészgyalogos lehet.

Az őrmester a hajón marad és a monitorokat bámulja, Hicks kivezeti egységét (védőöltözetben, mert levegő nincs). Addison fémdetektora észlel valamit, több kisebb fémdarabot, mintha egy hajó szakadt volna szét. A sötétséget a sisaklámpák fénye se tudja eloszlatni teljes mértékben, Trexler sugárzásmérője nyomra vezeti őket és több űrhajót lelnek. Hicks felismeri az egyiket, a Paradox az, aminek külső burkolatán fekete égésnyomok vannak. Szíve újra kalapálni kezd, ami miatt az őrmester megint rászól. A tizedes Vernomot és Hagertyt elküldi ellenőrizni a burkolatot, nem-e kapott léket, Addison és DePerte feladata az orr és annak környékét ellenőrizni, míg jómaga Schmid, Kneezuh és Knight társaságában behatol a hajóba (Maxwell kikeresi a kódot, ami nyitja a zárat a zsilipajtónál). Hicks beüti a kódot és bajtársaival bemegy, Stand átadja neki a kézi reflektort amivel rávilágít valamire. Vér, az első jel, hogy itt valami nagy zűr volt. Dwayne szól mindenkinek, hogy jöjjenek be a hajóba, ne bóklásszanak el és váltsanak éjjellátóra, hiszen bent szuroksötét van.

A Paradox rejtélye

A szakasz behatol a parancsnoki központba, amit teljesen szétvertek, így nem csoda, hogy nem szálltak fel vele. A falakon és a padlón kisebb-nagyobb vértócsák vannak, Dwayne bár tudja, hogy felesége halott, de azért reménykedik, hogy valahogy mégis életben maradt. Trexler sugárzásmérője testeket észlel, Schmid és Laff a jelzett irányba mennek, a tetemek csontjaira ráfagyott a bőr, de a névcímkék segítenek a beazonosításban. A tizedesről szakad a víz a szkafander hőszabályozójának ellenére is, szíve hevesen ver. Minden egyes elmondott név pörölycsapásként éri, bármikor előkerülhet a "Rachel" név. A testekből ítélve harcolva haltak meg.

Előkerül egy bizonyos R. Miller-Hicks nevű tetem, aminek fejét bezúzták. Schmid érdeklődik, hogy a pasi talán Hicks rokona-e, ám a tizedes kijavítja: ez egy nő volt, méghozzá a felesége. A kommunikátoron Maxwell hangja reccsen fel, a haragos altiszt nem érti hogy kerülhetett ebbe az akcióba bele. Hicks elteszi felesége gyűrűjét és visszazökken a valóságba, átnézeti a hajót, nehogy valami meglepje őket. A szakasz bár zöldfülűekből áll és ez az első bevetésük, de tökéletesen mozognak. A kryokapszuláknál szintén harc jeleire lelnek, de életnek amúgy semmi jele, még Maxwell infravörös letapogatása se jelez semmit.

Kneezuh valami fura anyagra lel a szekrénysornál, a többiek se tudják micsoda, hiszen soha életükben nem láttak még fészekhálót. Hicks már parancsot adna, mikor valami mozgást lát a sötétben, valami elragadja a nőt, aki megereszt egy sorozatot, miközben hasztalanul sikít. Hicks földre veti magát, nem tudja feldolgozni, hogy mit is lát, a szekrények közül óriási, rovarszerű fekete lények jönnek elő. Nem tudja igazán megnézni őket, mert egységét támadás érte, a káosz során a tizedes maga után vonszolja Hagartyt, akit pillanatok múlva az egyik lény felkap és a mennyezethez vág. A férfi pulzárfegyvere elsül és két tengerészgyalogos rogy holtan a földre.

Maxwell bömbölése ott cseng a tizedes fülében, mintha nem lenne elég a haldokló, vagy sikoltó bajtársainak zaja. Az őrmester tudni akarja mi van, illetve azonnal hagyják el a helyet. Hicks nem kockáztathatja meg, hogy lőjjön, hiszen még embert találna el. Rángatni kezdi Trexlert, de ahogy ránéz, látja, hogy bajtársa arcát valami átütötte. A lézer és impulzuslövedékek egyre inkább elhalkulnak, mire teljesen megszűnnek. A tizedes maradt csak életben, bal vádlijába egy gellert kapott lövedék kerül, a szkafandere leszigeteli a részt, így nem szökik a levegő. Hicks nehezen, de feláll, a teremben egyetlen még harcoló alakot lát, a testalkatából ítélve Addison az, aki bátran tüzel, míg egy fekete test vágódik neki és elvonszolja.

Maxwell őrmester üvöltése rázza fel, eszerint már csak ő maradt. A tizedes többször is elvágódik, míg a nyomában valami fekete lény van. Dwayne időben leüti a zsilip modulját, az ajtó bezáródik, aminek nekicsapódik valami testes lény. Dudorok jelennek meg, majd átszakad az ajtó. Hicks ekkorra már a külső zsilipet próbálja bezárni, egyszer elhibázza a kódot, Maxwell újra, ezúttal lassabb ismétli el, így még időben lezárul a zsilip, amit már a lény nem tud átütni.

Az őrmester és tizedes jelentésébe bekerül, hogy ismeretlen, meghatározhatatlan külalakú lények semmisítették meg a szakaszt, ezzel kudarcba fullasztva a bevetést. A misszió során készült felvételek ezt alátámasztják, bár csak a fegyverek torkolattüze és néhol a kísértetiesen hömpölygő sötét testek látszódnak. A bevetés után a tizedes vizsgálóbizottság elé kerül, ahol kellemetlen kérdésekkel bombázzák. Ezután a hadosztályparancsnok zárolja az ügyet, Maxwell áthelyezésre kerül, Hicks visszakerül előző alakulatába, ahol századosa pokollá teszi életét, hiszen a tizedes részt vehetett egy akcióban, míg ő százados létére egy bázison rohad el.

Hicks szokósává válik, hogy éjszakánként újra és újra megnézi felesége videóüzeneteit, felidézi saját tapasztalatait, miközben az aranygyűrűt fogja, ilyenkor iszonyú harag gyűlik fel benne és reménykedik, reménykedik, hogy valahol valamikor lesz lehetősége még egyszer szembeszállnia eme lényekkel és megbosszulni felesége halálát.

A Sulaco emberei között

Ismeretlen idővel később Hicks a USS Sulaco legénységéhez lesz beosztva. Eme egység részeként vesz részt a Pollux rendszer egyik holdján, a Clytemnestran. Egy Dropshippel érnek talajt, amit Khan tizedes vezet. A bevetés parancsnoka Emma Paulson hadnagy, a feladat egy platót megtisztítani a haji fajtól, hogy a Weyland-Yutani harmadik expedíciója egy tábort építsen ki (az előző kettő csúnya véget ért).

Cynthia Dietrich, Jette Malinka közlegény, Tim Stenbeck tizedes, Daniel Spunkmeyer, William Hudson, Jenette Vasquez, Ricco Frost, Trevor Wierzbowski, Tim Crowe, Zeller és Al Apone őrmester plazmakarabélyokkal, exovázas szkafanderben lépnek ki mérgező atmoszférájú égitestre, ahol a nagy por miatt alacsony a látótávolság és a szél is erős. A hadnagy az eligazítást a Dropshipben tartja meg, hiszen Hicks jelzi felé, hogy már a terepen vannak, most már megtudhatják miért vannak itt. A szigorúan titkos bevetés egy szimpla poloskavadászat, ami nagyon fontos, hiszen a W-Y eme helyen lelt meg egy olyan anyagot, amivel stabilizálni tudják a forradalmi üzemanyagot, ami révén az űrhajók sokkalta gyorsabban haladhatnak, ha minden jól megy, akkor hamarosan hatalmas áttörésre kerül sor az űriparban.

Apone miután alapjáratra állítja emberei száját és külön figyelmezteti a zűrös tagokat, hogy figyelni fogja őket (hiszen az egységben egy újonc van Malinka képében, akinek egy szabályos bevetést kell látnia, hogy tudja mire is vállalkozott a bőrnyakúak világában) kijönnek a járműből. Zeller a mozgásérzékelőjével jeleket fog, az egység körformációba áll, de alig látnak valamit. A támadás az égből szakad rájuk, a röpképes, óriási bogárra hasonlító lények teste mintha vulkanikus kőzetből lenne, olyan üvegszerű és fekete, illetve végtagjaik pengékben végződik. A szakasz pár embere élvezettel kurjant, hogy végre akciózhatnak, mindeközben Wierzbowski panaszkodik az érzékelőjére, míg Spunkmeyer ki nem veri a kezéből, mondván használja inkább a szemét, ne a bedöglött eszközt.

A lőfegyverek zaja elijeszti a lényeket, a katonák újra felveszik formációjukat, míg Apone elküldi Hicks tizedest megjavítani az érzékelőt. A tizedes szerszámok nélkül a lehető legegyszerűbb javítást választja: ütögetni kezdi a kezével. A szerkezet újra működőképes állapotba kerül és visszakerül gazdájához, pont akkor, mikor Zeller a sajátján látja, hogy újabb támadást kapnak.

Malinka lelő egy lényt, mindenkit alapos meglepetés ér, mert a célpont felrobban (elpusztítva egy fajtársát és a földre került Stenbecket). Az égben gyülekezik egy újabb roham, amiket már sikerül megritkítani, a katonák képesek egyetlen találattal több lényt kiiktatni, hiszen a robbanások láncreakcióként intézik el a bestiákat. Hicks a headseten keresztül szól rá felettesére és tudni akarja a hadnagytól, hogy mik is ezek a szörnyetegek. A hadnagy szavát elnyomja a két mozgásérzékelős tengerészgyalogos figyelmeztetése az újabb támadóhullámról. A hadnagy figyelmeztet mindenkit, hogy távolról szedjék le őket, máskülönben közelharcban kell kivégezni a bestiákat.

A helyzet tarthatatlan lesz, Zeller is elesik. A hadnagy kiadja a visszavonulást, a katonák harcolva hátrálnak meg, majd szállnak be a Dropshipbe. Bent levetik fegyvereiket és exovázas szkafanderjeiket, Vasquez tudni akarja, hogy a pokolba robbannak ezek a lények. Khan, a pilóta feléjük fordulva mondja el: a Földön az élet alapja a víz volt, eme bolygón meg a propán, bár eddig ez csak teória volt. Apone kiadja a felszállásra a parancsot, de a tizedes ezt megtagadja, hiszen Paulson ezt nem engedi. A higgadt Hicks az, aki a falra ütve förmed rá felettesére, hogy ezek szerint tudták, hogy a lények berobbannak, ha eltalálják őket, vagyis miattuk halt meg két bajtársa. Apone a két ember közé áll be és leállítja tizedesét, de ő is tudni akarja azt, amit a hadnagy is. A nő tisztában van azzal, hogy a közhangulat ellene fordult, így mindent elmond. A küldetést a Wey-Yu megváltoztatta, a plató megtisztítása (hogy majd egy kutatótábort lehessen itt felhúzni) mellett meg kellett tudniuk, hogy honnan származik a stabilizátor, Khan tizedes jóvoltából a műszerek ezt behatárolták: a lények belélegzik a helyi gázt és kilégzéskor a stabilizáló elemet szórják szét az atmoszférában. Ez az elem felelős továbbá azért, hogy a hold nem robban be, vagyis ha túlságosan sokat ölnek meg a helyi fajból, akkor a bolygó destabilizálódik és egy lángoló égitestté avanzsál.

Dietrich jön rá, hogy mi is az új feladat: élve kell elfogni egy lényt, hiszen ez állítja elő a keresett elemet. A szakasz morgolódás nélkül újra beöltözik, hogy megint kimenjenek és elvégezzék eme feladatot.

Hagyatéka

A Weyland-Yutani jóvoltából a világ nem tudja mi történt az LV-426-on. A hivatalos jelentésük szerint a USS Sulaco teljes legénysége csak úgy eltűnt.

Felszerelés

Előfordulás

Advertisement