FANDOM


A tengerészgyalogság századosa 2179-re. Számos tűzharcban és "poloskavadászaton" vesz részt és kiérdemli a Galaktikus Keresztet. Személyes tárgyai bőven elférnek egy táskában is: egy fotokocka, egy tablet, anyja dögcédulája és az apjától kapott oroszlán figura, ami fából lett faragva. Katonai karrierje miatt egy időre hátra kellett hagynia szerelmét, Anne Ridleyt. Mire visszatérhetett szerelméhez, az már egy másik pasival járt. Ugyan Brackett az évek során összejön egy Tyra nevű pilótával, de mély kapcsolat nem épül ki, hiszen mindketten katonák és már mindketten túl vannak az igaz szerelmen. 2179-ben a századost átvezénylik egy istenháta mögötti kolóniára, hogy egy szakasz méretű alakulatot irányítson. A hely neve Acheron.

Áthelyezés

Június 10-én, délelőtt érkezik meg a bolygóra. A gépet vezető Tressa hozzászokott a berepüléshez, ám a százados kellemetlenül zötykölődik az utastérben. A kolóniánál két katona fogadja őt: Julisa Paris hadnagy és Coughlin őrmester. Demiant két dolog nyugtalanítja: nincs kedvére az, hogy talán valami céges fafej lesz a felettese, illetve tart attól, hogy találkozik egykori szerelmével.

A kolónián végigsétálva a telepesek mind örömmel fogadják az új tengerészgyalogos parancsnokot. Demian magában megállapítja, hogy nem is olyan rossz a hely, bár hozzá kell szoknia a gyerekek jelenlétéhez és majd meg kell szüntetnie azt, hogy a katonák kísérőként mindig a földmérőkkel tartanak. Az eligazítás során Brackett felméri embereit, négy főt talál problémás alaknak, mint majd Coughlintól és Paristól megtudja, az igazi gondot majd Marvin Draper őrmester okozhatja, de ő jelenleg éppen távol van. A százados elindul Al Simpsont felkeresni, hogy tisztázza: a katonák azért vannak itt, hogy a kolóniát védjék és nem a telepeseket pátyolgatni.

Demian az egyik folyosónál elvéti az irányt és találkozik egykori szerelmével és annak férjével. A százados, Anne és Russ Jorden erőltetett vigyort öltenek, a kínos csöndet a feltűnő Simpson zavarja meg. A tisztet a tanácsterembe vezeti, ahol a három tudós: dr. Reese, dr. Mori és dr. Hidalgo, illetve Derrick Russel fogadja. Ők elmondják, hogy egy mentőakciót kellene lebonyolítani, ugyanis a vihar miatt két telepes és katona egy sérült atmoban húzta meg magát, azonban a létesítmény hamarosan robbanni fog. Demian elvállalja a küldetést, hiszen muszáj, bár legszívesebben arcon öklözné Simpsont, amiért nemtörődöm módon félresöpri a tiszt utasítását, miszerint a katonák a telepet hivatottak védeni.

Mentőakció

Brackett, Paris, Aldo Crowley, Chenovski, Hauer, Nguyen, Pettigrew és Stamovich kivonulnak. Az atmonál túszdráma alakult ki, Otto Finch foglyul ejtette Ankita Yousseffet. A százados próbálja békésen megoldani a helyzetet, például kiviteti a sérült Curtis Finchet és ígéretet tesz arra, hogy azonnal elhagyhassák a bolygót. Otto ezt a Weyland-Yutanitól akarja hallani, ám erre nincs idő, hiszen az atmonak csak percei vannak hátra. Draper megelégeli a helyzetet és lelövi a telepest, majd barátai társaságában távozik. Brackett hiába is utasította őket, hogy segítsenek kihozni a holttestet, csupán a hadnagy, Chenovski és Ankita segít neki.

A tengerészgyalogosok még időben hagyják el a területet, a robbanás nem okoz kárt senkiben. A járműben zötykölődve a százados megrovásban részesíti Marvint és haverjait, amiért nem követték a parancsot, büntetésük részeként nem hagyhatják el körleteiket. A kolónián Demian felkeresné Simpsont, ám belefut Newtba. A férfi a kis beszélgetés idejére mosolyt erőltet az arcára. Ez az arc később dühöt fejez ki Simpson irodájában. A tisztet dühíti az, hogy őt semmibe veszik, dühíti az, hogy a tudósok és Al közönyös a két halottal (Curtis a sebeibe és a sokkba halt bele) kapcsolatban és dühös azért, amiért Draper már átküldte a jelentést (pedig nem hagyhatja el a körletét), amit a tudósok szintén közönnyel fogadtak. Leszögezi, hogy ő nem fogja az embereit a telepesek mellé adni védelemnek, ezentúl csakis ő rendelkezik a katonák felett és nem Simpson. Simpson és Reese még nem is, de Hidalgo igazán feldühödik. Az elmérgesedett helyzet úgy zárul le, hogy a százados üzenetet küld a Helene 215-re, hogy mi is legyen. Abban az esetben, ha a HQ azt parancsolja, hogy Simpson a főnök, akkor Demian ezt tudomásul veszi és így is tesz, addig is a válaszig (1 hét) ő a katonák fejese.

A nap végén a tiszt aludni próbálna, ám Coughlin zavarja meg. Az őrmester Newtot hozza be, aki találkozni akart vele. Brackett kedvesen hallgatja végig a lányt, aki a fagyiról beszél, ám a férfi tudja jól, hogy valami probléma van, látja a kislány arcán. Visszakíséri őt a szüleihez (a séta közben beszélgetnek, a parancsnok egy sor hasznos információt tud meg a helyiekről és a kolóniáról). A lakórészlegben Anne éppen otthon van, elbeszélgetnek egy kis ideig, ekkor Demian leszögezi, hogy nem fog zavarni, ő anno elszalasztotta az esélyt a házas életre. Azonban legbelül a férfi még mindig szerelmes, mikor Newtra, vagy Timmre néz, az fájdalmat okoz neki, hiszen ők akár a saját gyerekei is lehetnének.

Halmozódó problémák

Az elkövetkező 10 nap alatt Draper és haverjai rendszeresen tesztelik felettesük türelmét, késve jelennek meg, halkan beszélgetnek Brackett előtt, illetve hangosan vitáznak egymás és a többiek között. Azonban a 10. napon elérik azt, hogy a százados megrója őket. A társaság részegen bement az állatfarmra, ahol Pettigrew gyerekkori szenvedélyének élt, a tehénborogatásnak. 12 óra múlva Brackett előtt állnak, ám a százados nem is nagyon a társaságot, hanem inkább Drapert rója meg, hiszen ő köztük az alfa vezér, rá néznek fel, őt kell tehát megingatnia. Az egész megrovás nem sokáig tart, mert a százados ideges lesz annak hallatán, hogy a Jorden család katonai kíséret nélkül a Weyland-Yutani által megadott koordinátákra ment ki.

A család rálel az űrutas hajóra és a benne lévő tojásokra. Anne segélykérő üzenetet küld, ezzel beigazolva a százados félelmeit, ugyanis ő számított a bajra (csapongó gondolatait kemény fizikai edzésekkel próbálja távol tartani). Simpson dühösen, ugyanakkor félelemmel a hangjában rója meg a tisztet, hiszen ezért ő a hibás. Demian nem habozik (már amúgy is készenlétben tartotta embereit), azonnal útnak indul a Jorden családot megsegíteni. A katonák június 22-ének elején érnek ki, döbbenten vizsgálják a Russ fején lévő lényt.

Este érnek vissza a telepre, Brackett nyugtatja a telepeseket, majd hazakíséri a Jorden családot. A százados parancsba adja, hogy Marvin két katonával őrizze a roncsot, senki sem mehet be, hiszen bárki úgy járhat, mint Russ.

A kolónia védelmében

Június 23-án Russból megszületik az első mellkasrobbantó, ráadásul egy sor fertőzött ember tér vissza a kolóniára. A lény levadászására 20 W-Y alkalmazott és a katonák indulnak el, Simpson utasítására élve kell elfogni. Demian Kékszajkó és Khati Fuqua társaságában a D blokkot fésüli át. Halálsikoly töri meg a csendet, ami a mosodából jött, a századosék odafutnak, miközben Coughlin két civillel csatlakozik hozzájuk. A mosodából egy rémült ember fut ki (Brackett majdnem lelövi), hiszen bent az idegen mészárlást csapott. Három megcsonkított ember testére lelnek, ezek látványától a tiszt megrémül, hiszen egy kis lény ilyet nem tud tenni, vagyis a célpont jóval veszélyesebb lett.

Már értesítené Simpsont, mikor Khati felsikolt. Az idegen még a teremben van, megöli Kékszajkót, majd felugrik az egyik tárolóegységre. Demian mellélő, míg Coughlin ugyan megsebzi a bestiát, de a sav lemarja két lábujját. A teremtmény elmenekül a szennyesledobón át, így Brackett értesítheti Simpsont és parancsba adja, hogy a fertőzött emberekből megszülető lényeket azonnal meg kell ölni, mert képesek továbbfejlődni. Khati ellenzi ezt, hiszen nincs joguk egy ismeretlen fajt így megölni, ám Demian a szemébe mondja: de, igenis van.

A nap későbbi szakaszában Brad Lydeckerrel és Paris hadnaggyal tart megbeszélést, mint kiderül 15 telepes tűnt el (ezért utasítja a tudósokat, hogy agyaljanak hova vihették őket az idegenek, mert ha megvan a fészek, ott kell őket kipurgálni). A jelentés után Marvin értesíti kommunikátoron, hiszen támadás alatt vannak. Demian, Yousseff és Khati az F blokkban levő helyhez rohannak. Majdnem felbuknak egy halott tengerészgyalogos tetemében, majd megpillantják a bajban lévő Drapert. A férfi az ajtó mögött lévő idegent próbálja visszatartani, ám erőlködése ellenére nem sikerül kizárni. Demian ráparancsol, hogy rohanjon az ajtótól, a férfi így tesz, a berohanó idegent pedig a százados és Ankita lövései kaszálják le. Draper és Demian között nyoma sincs az eddig jelenlévő ellentétnek, felismerik egymásban a képességeket, a százados remek parancsnok és a beosztottja pedig remek katona.

Veszteségek

Másnap a medikai részleget éri támadás. Brackett nem is olyan rég adott parancsot Coughlin őrmesternek, hogy nyugodtan likvidálhatja a fertőzött egyéneket. Pár perc múlva kolónia szerte leadott adás adja tudtára mindenkinek, hogy az idegenek a medikai részlegen vannak. Brackett, Yousseff, Sixto, Hauer és egy katona rohan a mészárszék helyére. Az itt tartott fertőzött emberek eltűntek, ahogy a tudósasszisztensek is. Csupán három tetem kerül elő: Coughliné és két halott telepesé, akiknek mellkasa már felnyílt. A százados meglepetésére dr. Hidalgo élve kerül elő a steril tesztkamrából (a xenok bizonyára nem érezték jelenlétét).

Később Simpson és Demian vitába keveredik. Simpson ugyanis azt akarja, hogy a telepeseket egyetlen helyre tereljék és a katonák védjék őket. A százados ezzel nem ért egyet, hiszen most kell még levadászni az idegeneket, mert még nem mind fejlődött ki, azzal, hogy várnak, csupán időt adnak nekik, a falka pedig még több embert ragad majd el és elérkezik az idő, mikor túl sok idegen lesz és lemészárolják a tengerészgyalogosokat, majd az egy helybe zárt embereket.

Másnap Demian a raktárban összefut az özvegy Jordennel, aki beszélni akar vele, de a nagy tömeg és zsivaj miatt ezt el kell halasztaniuk (Anne bánja, hogy nem a százados a férje, hiszen a férfi aggódik a gyerekek miatt). Simpson elkezdi szidni a századost, hogy miért is nem a fészket próbálja megtalálni, ha már a telepesek védelmét nem tudja garantálni. A tiszt néhány szóval alapjáratra állítja a kolónia vezetőjét, majd odafordul Reesehez, akit eddig keresett. Elmondja a tudósnak, hogy az O'Niell Station üzenete megérkezett, ezek szerint hivatalosan is Reese itt a főnök. Demian fogcsikorgatva, de kész teljesíteni a parancsokat, míg Simpson teljesen leereszt. A három férfi szóváltásait Anne torkolja le, mondván ne vitatkozzanak azon ki itt a főnök, hiszen emberek halnak meg. A nő kirohanását tapsvihar koronázza.

Ellencsapás

A nap egyetlen jó híre, hogy sikerült behatárolni a fészket. A telepesek PDT-je az 1-es számú atmoból érkezik, tehát ott van a kaptár. A terv szerint Brackett, Pettigrew, Draper, Hauer, Stamovich, további 8 katona, Simpson és az önként jelentkező Hidalgo lemennek a -3. szintre és túlterhelik az atmoszféra finomítót. A telepesek védelmére Paris marad 6 katonával, ugyan jobban fel vannak szerelkezve, de egy komolyabb támadást nem tudnának elhárítani.

Az atmoban az idegenekre utaló jeleket találnak: fészeknyálkát és emberi vért. Lifttel szállnak alá a mélybe, Pettigrewet hátvédnek itt hagyják, míg a makacskodó Hidalgo egy pisztolyt kap és a katonákkal mehet. Az idegenek nem váratnak magukra sokáig, az egyik lény elragadja Stamovichot, Demian és a többiek hiába lőnek utánuk, nem érnek el találatot. A xenok elárasztják a helyet, Demian és Draper közösen lőnek le egy warriort, míg a többi katona három bestiával végez, azonban ennek ára van: egy katona holtan esik össze, Sixto pedig savmarásokat szerez az oldalára. Az egyik idegen elkapja a menekülő Simpsont, de Brackett résen van és még időben lövi fejen a férfit.

A százados kiadja a hátrálásra való parancsot, majd rátekint Hidalgora. A nő mögött egy idegen sziluettje válik láthatóvá, a tudós pár lövést ad le, amivel csak azt éri el, hogy a sav súlyosan összemarja. Demian végez a szörnnyel, majd felemeli a haldokló nőt és a lifthez fut. Ahhoz a lifthez, ami már elindult felfelé a megmaradt 6 katonával. Draperék hallották a nő utolsó szavait, miszerint van egy menekülési lehetőség: van egy titkos W-Y hajó a telepen. Demian leteszi a halott nőt, gyűlöli a Társaságot és a tudósokat, hiszen tudták, hogy baj lesz és soha nem akarták kimenteni az ártatlan telepeseket.

A százados lehívja a másik liftet, terve szerint ha innen kijut, akkor annyi telepest visz fel a hajóra, amennyit csak tud, főleg a Jorden családot. A sötétségből neszek tódulnak a férfi fülébe, majd kibontakozik egy alak sziluettje.

Végjáték

Szerencsére nem egy idegen, hanem Pettigrew tűnik fel, aki a tűzharc előtt futott meg egy alien elől. A lift még időben érkezik meg, az idegenek rohamra indultak. A tizedes fegyvere beakad, míg Demian megsebez egy warriort. A telepre érve belefutnak a Paris és Yousseff párosba, már csak ők élnek a védőkből. Nekik is elmondja azt, hogy van egy űrhajó, de előtte még annyi telepest kell kimenteni, amennyit csak lehet. Yousseff mögött egy warrior tűnik fel, ám egyetlen plazmalövedék leteríti, Demian újabb strigulát húzhat magának.

A katonák elérik a vezérlőtermet, ahol többek között Jordenék is meghúzták magukat. Demian belép és a földön fekvő embereken kívül 5 kifejlett idegent tekint meg. Egyet azonnal lelő, majd kihátrál és bajtársaival együtt kaszálja le az egyesével kitóduló dögöket. Bent az emberek többsége halott, de van pár eszméletlen telepes is. Demian három testet keres, vére jéggé dermed, mikor megtalálja Annet, majd Timmet, de sehol sem leli Newt testét. A százados ugyan minden eszméletlen embert elvinne, de a hajóra csak 6 fő fér, ráadásul az idő is sürget, hiszen az alienek közelednek. Demian egy kislányt, Luisa Cantrellt veszi magához.

A folyosón megölnek két alient, majd a hajó felé futnak. Pettigrew meghal, egy alien a hajó felé tartó titkos folyón támadja meg, Yousseff pedig eltűnik a liftaknában, egy idegen húzta le. Paris lekaszálja a félhalott idegent Pettigrew testén, majd a rejtett folyosónál megmenti dr. Morit egy idegentől. Brackett nem öli meg a tudóst, felesleges lenne (Mori mellett Reese teteme hever). A hajó felszáll, Paris vezeti, miközben Demian kiszed egy lövedéket Mori vállából (természetesen fájdalomcsillapító nélkül). A két tengerészgyalogos bosszút esküszik a Társaság ellen, amiben Mori is kénytelen részt venni, ha nem akarja magát egy lakatlan bolygón találni.

Felszerelés

  • Páncélzat és sisak
  • Pisztoly
  • Impulzuskarabély

Előfordulás

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.