Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

Ismeretes úgy is mint Űrgárda vagy Gyarmati Hadsereg. Az emberiség közös hadereje, amit az ICC irányít. A tengerészgyalogos olyan amfibikus műveletre képes katona, akit főleg hajóval juttatnak a célterületre, majd kétéltű műveletet lefolytatva az ellenség területére ér. Az űrkorszakra változik a definíció, a tengerészgyalogos olyan elit katona, aki mindig bevethető, függetlenül milyen állapotban van az országa, illetve nincs ellenére ha távoli világokon kell elvágva tevékenykednie. A tengerészgyalogosnak helyt kell állnia vízen, levegőben, földön és űrben.

Minden űrérdekeltséggel rendelkező kormány tart fent tengerészgyalogságot, Amerika esetén ez az USCM, hiszen a tengerészgyalogság az, ami kicsi, elit erőt képez és bárhol bevethető, velük lehet az űrben győzelmeket kivívni. Eme alakulatok természetesen a kormányuknak felelnek, például az USCM feladata az amerikai érdekek védelme és érvényre juttatása, az már nem rájuk tartozik, hogy mondjuk egy japán gyarmaton mi történik. Az ICC itt jön a képbe, ugyanis az ICC fegyveres szerve a CMC. A Colonial Marine Corps Command ugyanis elrendelheti azt, hogy az amerikai "bőrnyakúak" bevetésre kerüljenek a példában említett japán gyarmaton. Szerencsére logisztikai szempontból nincs gond a különböző nációk tengerészgyalogosaival, mindenkinek ugyanaz a kiképzése, doktrínája és felszerelése.

Létrejötte és története

A CMC a kormányok hadereje, célja a nagyban meggyengült kormányok érdekeinek védelme és a gyarmatok érdekét védeni a mohó cégekkel szemben. Bár a CMC létszámban kicsi, ráadásul sok céges zsoldos/katona felszerelésben és létszámban leiskolázza. Ehhez még az is hozzájön, hogy sok CMC-s tiszt nem a kormányokhoz, hazájához hű, hanem a cégekhez, amik jobban fizetnek. Eme káosz közepette tevékenykedik a CMC. Nem csak idegen létformákkal, gerillákkal, ellenséges katonákkal, de még a belső ellenséggel is küzdenek.

A CMC egy időben született meg az ICC-vel és nem véletlenül. Az ICC számára kellett egy fegyveres alakulat, amivel érvényre viheti a szavát. Ugyan lezárult a nagy fegyveres konfliktus a cégek és kormányok között, ám rögtön utána jött a gyarmati háborúk. Az 5 éves háború alatt a gyarmatok zömében a cégek mellé álltak, abban a reményben, hogy elszakadhatnak a kormányaiktól. Az ICC nem oldotta meg a helyzetet, a gyarmatok jelentős része céges birtokká vált, emiatt egy sor felkelés robbant ki. A CMC és céges alakulatok közösen arattak győzelmeket a lázadók felett, csupán Alexandria rendszereinél torpant meg a győzelmi menet. Bár a kimenetel nem kétséges, az ICC leszámol velük is, ám csupán az a kérdés, hogy milyen áron, mennyi hadieszköz és katona fog emiatt elpusztulni.

A gyarmati háborúk miatt a CMC meggyengül, a veszteségeket nem sikerül pótolniuk. Az ICC számára ez kellemetlen, hiszen a kormányok egyetlen ütőkártyája a cégekkel szemben a CMC. Az a CMC, ami a gyarmati háborús veszteségeit nem tudja pótolni, ami évről évre elavultabbnak számít, mert nincsen korszerűsítés és az utánpótlás is elégé kérdéses eszközök és újoncok terén. Ezzel szemben nem egy cég rendelkezik olyan nagy létszámú és/vagy korszerű haderővel, ami képes lenne nyílt háborúban győzni. Szerencsére ilyen háborúkra nem kerül sor, az ICC elsimítja az ellentéteket és ha vannak is konfliktusok, akkor sem nagy küzdelmekről van szó. De nem is kell egymásnak esniük, ugyan vannak ellentétek (az állandó kémkedés napirenden van), de van összefogás is, nem kevés cég ad el hadianyagot a CMC-nek, illetve nem ritka dolog, hogyha zsoldos és tengerészgyalogos együtt szolgál, vagy CMC-s erők őriznek céges birtokokat.

Kiképzés és szolgálat

Az alapkiképzés négy hónapot tesz ki, a szakosítás (például precíziós lövész, nehéz fegyveres, stb.) meg 8 hónapot ölel fel. Aki kibukik, az majd 6 év múlva próbálkozhat legközelebb (az SAS, Space Adaptation Sickness kizáró tényező tud lenni). A kiképzés után aztán következik az aktív szolgálat, ami állhat helyőrségi posztból, emberek vagy idegen lények elleni harcból, vagy hírszerzésből és így tovább.

A tengerészgyalogosok szolgálati ideje 6 év, ebből a kiképzés eleve elvesz egy évet. A 6 éves szolgálat után természetesen lehet újra jelentkezni, de a többség visszatér a civil életbe, ahol kamatoztatja a seregben tanultakat. Így nem csoda, hogy rengeteg nehéz gép kezelő, technikus, kommunikáció és komputer specialista, illetve céges zsoldos egykor szolgált a CMC kötelékében (nem mellesleg a leszerelt tengerészgyalogosok nagy tiszteletben részesülnek). A CMC alapegysége a Strike Team, ami egy szakasznak is mondható. Ezt egy fiatal tiszt vezeti, alatta van egy szintetikus, kettő auxiliáris, illetve 8-10 gyalogos. Eredetileg egy Strike Team mindig ugyanazzal a felállással indult bevetésre, ám 2179-re már megszokottá válik, hogy a tiszt és a két auxiliáris folyton cserélődik.

A sereg leszerelhet katonákat, ez lehet sérülés miatt, vagy pedig az illető bűnt követett el (ez esetben hadbíróság is van). A fizetés havi 500 kredit (bizonyára ez a közlegények fizetése, mert a nagyobb rendfokozat nagyobb pénzt is jelent, illetve a képzettebb katonák többet keresnek, tehát egy veterán pilóta többet keres, mint egy újonc), ami nem sok, hiszen egy egyszerű futószalag mellett dolgozó ember ennek a kétszeresét keresi meg. Ez azért van, mert a seregben nem kell fizetni a szállást, ételt, felszerelést, ruhát, utazást, stb. (ellenben ha a katona szándékosan kárt tesz a felszerelésében, akkor azt saját pénzből kell fizetnie). Továbbá az orvosi ellátás is ingyenes, ha egy tengerészgyalogos bevetés közben megsérülne, akkor az adott hely legjobb orvosi ellátását kapja.

A katonák átlagban 13 kg felszerelést hordanak bevetések közben, azon tárgyakat, amiket nem akarnak magukkal vinni, azt a kialakított bázison hagyják. Egy átlagos tengerészgyalogos a páncélzatán, a pisztolyán és fő fegyvere mellett magánál tart egy elsősegély csomagot, fáklyákat, gránátokat, hegesztőt, 20 napra elegendő élelmet, egy kulacsot és egy kést.

Minden egyes CMC jármű elvan látva létfenntartó berendezéssel, ez a fűtést, levegőkeringetést, meg a nyomáskiegyenlítést jelenti.

Beosztások:

 • Colonial Marine Garrison Infantry: ide kerül a CMC leggyatrább emberanyaga, ők katonai bázisokat és helyőrség világokat (Garrison Worlds) őriznek és ha úgy hozza a helyzet, akkor segítenek a harcoló bajtársaiknak. Helyőrségi poszton lenni kész szenvedés, mert az embert az istenháta mögötti porgolyóra küldik, ahol semmi sem történik, a másik alternatíva a népesebb világokon szolgálni, ahol a helyőrség majd megszakad a munkától. A Földön például ez a helyzet, itt csak helyőrségi feladatot teljesítő katonák szolgálnak. Minél messzebb van egy helyőrs a Földtől, annál nagyobb az esélye annak, hogy az ott szolgáló katonák közül a bajkeverők egyre inkább elszabadulnak.
 • Colonial Marine Line Infantry: ők az alap katonák, róluk lentebb bővebben lehet olvasni.
 • Auxiliary: ők a felszerelést és a gépeket javítják, illetve előkészítik, terepre viszik és ha kell, használják is. Náluk a szolgálati pisztolytól a tankokon át a csillaghajókig minden előfordul.
 • Colonial Marine Officer: az CMC tisztjei, ők már voltak 6 évig katonák és 0-9 évi harci tapasztalatuk van.
 • Staff Officers: a főtisztek más utat járnak be. Ők a Földön levő Colonial Marines Staff College hallgatói. Ők befolyásos és gazdag családok sarjai, sőt, nem ritka a céges fejes gyereke is. Náluk nincs meg az előírt 6 évnyi szolgálat. A négyéves főiskola után kerülnek ki a csapatokhoz. Az oktatás egyenlő kétévnyi harci tapasztalattal, ennyinek írják le. Az ilyenféle képzés nem mondható tökéletesnek, mert a főtisztek (akik a harcmezőre tiszti rangban kerülnek) soha életükben nem láttak harcot, nem úgy mint a szimpla tisztek, akik mögött 6 év szolgálat és némi harci tapasztalat van. Tehát könnyen előfordulhat, hogy a leendő főtiszt a harcmezőn lefagy, hibás döntéseket hoz.

A szolgálat ideje alatt a katonák az alábbi feladatokat láthatják el:

 • Helyőrségi poszt: lásd fentebb.
 • Bázis őr: valamivel jobb, mint a helyőrség, hiszen az őrködő katonák abban a tudatban élnek, hogy az általuk védett objektumot esetleg támadás érheti, tehát van esély arra, hogy a katona harcolhasson.
 • Rendfenntartók: mikor a helyi rendfenntartó egységek nem bírnak a civilekkel, akkor a CMC emberei jönnek, hogy kezeljék a felbőszült tömeget, lehetőleg minél kisebb véráldozat árán. Mivel az univerzumban rengeteg cég, társaság áskálódik egymás ellen, ezért rendszeresek az uszítások a civilek felé, hogy lázadjanak a munkakörülmények ellen, így sikerül egy-egy rivális céget megingatni.
 • Rendész: feladatuk a CMC-ben lévő törvények betartatása. A rendészek feladata nem éppen könnyű, hiszen főleg a főtisztek soraiban rengeteg a gazdag és befolyásos csemete, akik ha valami szabályt el is követnek, akkor sem büntethetőek, hiszen a kapcsolataik révén tönkretehetik a rendészt.

Előfordulhat, hogy bizonyos ideig a katonák nem kapnak feladatot. Ilyen esetekben a bőrnyakúak a felszerelésüket tisztogatják, vagy valamiféle unaloműző dologgal foglalják le magukat.

Specializációk

 • M42a ruha

  Amerikai mesterlövész.

  Közelharc: a CMC-ben a CQC (Close Quarter Conflict) képzésben részesült katonákat az elitnek tekintik. Ha az ellenség bunkerekben, házakban húzta meg magát, akkor a közelharcra képzett katonákat küldik be. Persze a CQC szakértők máshoz is értenek, így funkcionálhatnak mérnökként és a járművek fegyverkezelőiként példának okáért. A közelharcra képzett katona élete nem könnyű, ők soha nem pihenhetnek, állandó készültségben kell lenniük.
 • Gerilla harcmodor: ahol a tengerészgyalogság ereje elenyésző az ellenséggel szemben és elhúzódó harcra lehet számítani, akkor jönnek elő a gerilla harcmodorban jártas katonák. A feladatuk ott szabotálni az ellenséget ahol lehet, konvojokra való lecsapás, stratégiai fontosságú helyek levegőberöpítése, megfigyelés és a propaganda terjesztése. A gerilla harcmodort használó katonák erősen együttműködnek a hírszerzésnél levő bajtársaikkal. A gerilla harcosok alapvető felszerelésébe tartozik csapatonként egy Pulse Communicator, egy elsősegélycsomag és egy Intelligence Unit.
 • Hazardous Atmosphere and Radiation Detechments (HARD): a tengerészgyalogság néha kénytelen helytállni olyan világokon, ahol extrém hőség vagy fagy uralkodik, illetve nincs levegő, a radioaktív sugárzás hatalmas és a nyomás elviselhetetlen, esetleg a gravitáció nagy, vagy alacsony. Itt jönnek a képbe a HARD fegyveresek, akiknek az ilyen terep a szakterülete. A helyzettől függ, hogy a HARD után jönnek a normál katonák (akik immáron tudják, hogy mire kell figyelniük, mit kell tenniük), vagy csak a HARD végzi el az akciót. A HARD emberei alapfelszerelésük részeként magukkal cipelnek csapatonként egy Intelligence Unitot, egy Pulse Communicatort, egy HARD Sheltert és mindenkinél ott van a HARDCore Suit. Alapból minden itt szolgáló katona kiváló közelharcos, még 0 G-ben is. Természetesen náluk is megvannak az egyes feladatokra specializált emberek, így van HARD precíziós lövész, HARD szanitéc, stb.
 • Rendész

  Amerikai tengerészgyalogosok, mint rendészek.

  Nehézfegyver: ide kerülnek az olyan emberek, akik a rakétákat, lövegeket kezelik. Alap felszerelés 12 robbanótöltet és az adott RPG-hez 6 db. rakéta. A nehézfegyveresek egyben jártasak a robbantásban, tűzharcban és a járművek fegyverzetének kezelésében.
 • Hírszerzés: a hírszerző katonák nem a harcmezőn szolgálnak, nem hordanak páncélt és fegyvereket. A hírszerzésnél dolgozók napirenden kémkednek a cégek ellen, hiszen ők is ezt teszik. Bár a céges hírszerzők sokkal jobban elvannak látva, de ez nem tántorítja el a tengerészgyalogosokat a feladatuk elvégzésétől. Csapatonként van egy-egy Pulse Communicator, Intelligence Unit és Computer Command Center. A hírszerzők jártasak az elektronikus gépek és kommunikátorok kezelésében és a kémkedésben.
 • Machine Gun: a gépfegyveresek a közelharcos bajtársaikhoz hasonlóan állandó készültségben vannak, hiszen a fegyvereik (mint az M56 Smartgun) hatalmas tűzerővel rendelkezik, amire mindig szükség van.
 • Recon: a felderítők gyakran mélyen az ellenséges területek mögött tevékenykednek, többnyire egyedül, vagy kisebb csoportokban. Nekik köszönhető, hogy az orbitális bombázás, vagy a tüzérségi csapás mindig pontosan ott pusztít, ahol az ellenség fontosabb objektumai vannak. Ezen kívül a felderítők folyamatosan jelentik az ellenséges csapatmozgásokat.
 • Aircraft Pilot: ide csak az Auxiliary legjobbjai jöhetnek. Ez azért van, mert egy pilótának kell a harcmezőre be és kivinnie a katonákat, akár ellenséges tűz alatt is.

Természetesen eme specializációkon kívül van más is, mint a hacker, a precíziós lövész, stb.

Bevetések

A tengerészgyalogosok nap mint nap teszik a dolgukat, az alábbi feladatok bármikor előfordulhatnak egy bőrnyakú életében:

 • Békefenntartás: ez az a feladat, amire a CMC létrejött, hiszen a gyarmatok, cégek és kormányok között nincs nagy összetartás, bármikor egymásnak eshetnek. A CMC feladata ezeknek a lehetőségét még csírájában elfojtani, lehetőleg minél gyorsabban és csendesen. Eme feladatkör elég komplex, mert figyelembe kell venniük a frakcióknak az érdekeit, még akkor is, ha a háború kitört. Ezt tovább nehezíti, hogy a tengerészgyalogosok nem mind elfogulatlan emberek, vannak akik teljes mértékben a kormányokat támogatják, másokat meg a cégek pénze befolyásol. A békefenntartás alatt van a drog elleni harc, az illegális kereskedelem felszámolása a csempészettel együtt (nehogy idegen létformák, vagy esetleg nukleáris, biológiai és kémiai fegyverek kerüljenek rossz kezekbe). Továbbá a tüntetők kezelése is eme feladatkörbe tartozik. Mivel a CMC-ben nagy a korrupció, ezért nem ritka, mikor a konfliktuszónában a katonák nem a civileket védik, hanem a céges egyéneket, objektumokat.
 • Kémkedés: a cégek és kormányok állandóan kémkednek egymás ellen, hogy fölénybe kerüljenek. Egy cég rengeteg pénzt spórol meg, ha egy riválistól megszerzi a kutatási/fejlesztési anyagait. Eme kémkedés lehet lefizetés, zsarolás, ügynökök bejuttatása a rivális dolgozói közé, vagy fegyveresek felbérlése, hogy erőszakkal szerezzék meg a dokumentumokat/személyeket. Emiatt elég jelentősen fejlődött a kémkedés, kémelhárítás és a biztonsági rendszerek. A CMC mindháromban érdekelt, vannak kémjeik, kémelhárítóik és embereik, akik védik a titkokat.
 • Céges hadviselés: rengeteg cég birtokol fegyveres alakulatokat, ám szerencsére nyílt háborúk nem dúlnak a cégek között, mert az költséges. Egyetlen űrhajó elvesztése nagy pénzveszteség, hát ha még elesik a gyárüzeme is. Sokkal kifizetődőbb lázadásokat szítani, bűnözőket, izomagyakat vagy kalózokat felbérelni, hogy okozzanak kárt a riválisnak. A "hadviselő" cégek sokkal inkább egymás fejeseit veszik célba, hogy átvegyék a hatalmat, mint hogy költséges harcokban dőljön el ki a nyertes. A CMC ehhez az árnyháborúhoz úgy kapcsolható, hogy nekik kell feltakarítani a mocskot, hiszen a zavargásokat nekik kell lerendezni, illetve felvenni a harcot a zsoldosokkal, bűnözőkkel és kalózokkal.
 • Gyarmati háború: ellentétben a cégek elleni hadviseléssel, ahol többnyire árnyháború megy és ha nyílt konfliktus is van, akkor is kis csapatok küzdenek egymással, a kolóniákon más a helyzet. A gyarmatiak nagy haderőt tudnak kiállítani, amiknek leverésére a CMC nagy haderővel vonul ki. Ennek ellenére nincsenek jelentős mértékű ütközetek, mert aki uralja az űrt, az szinte már nyert is, hiszen bombázhatja a bolygót. A lázongó gyarmatok pedig nem éppen arról híresek, hogy jelentős űrflottával rendelkeznének. 2179-re szerencsére a lázongások alábbhagytak, csupán pár gyarmaton vannak ellenállók, ők sem jelentenek igazi veszélyt. A tengerészgyalogság feladata így lecsökkent arra, hogy elfogjanak és átszálljanak ellenséges hajókra, illetve a szárazföldön halálpontos csapásokat mérjenek a fontos ellenséges objektumokra.
 • Járőr: itt az űrben való járőrözésre kell gondolni. Egy, vagy több CMC-s hajó rendszerről rendszerre megy és ahol kell, bevetésre kerül. Nem tudják, hogy mikor milyen problémával kell megküzdeniük és mivel nincsen bázisuk, ezért jól elvannak látva.
 • Csempészet: a csempészek elleni harc szintén a CMC feladatkörébe tartozik, az okokért lásd feljebb. Egy ilyen művelet sokáig is elhúzódhat, hiszen fel kell göngyölíteni a csempészútvonalat a végfelhasználótól a szervezet fejeséig. Ezalatt a tengerészgyalogosok akár több bolygóra és űrállomásra juthatnak el.
 • Gyarmati őrs: a katonák itt a telepesekkel kerülnek összetűzésbe. A katonák számára fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak a helyiekkel és semmi indokot ne adjanak arra, hogy fellázadjanak, illetve ha vannak bajkeverők, akkor őket kezelésbe kell venni.
 • Céges járőr: az ICC vagy a CMC bármikor vizsgálatot rendelhet el egy cég ellen, ez lehet okkal, vagy csak spontán. Eme esetben ha a cég valamit titkol, akkor könnyen elfajulhatnak a dolgok.
 • Tartarus: nem éppen könnyű feladat, a tengerészgyalogosok a Tartarusra kerülnek, ahol a telepeseket kell védeniük, eszközöket visszaszerezni és harcolni a helyi faj, a harvesterek ellen.
 • Veszélyes felfedezések: a katonák ilyenkor egy még felfedezetlen bolygóra kerülnek, hogy feltérképezzék azt, annak minden veszélyével együtt.
 • Taktikai támadás: mikor a békés megoldás nem megy, előkerülnek a fegyverek. A CMC nem feltétlen tudja, hogy miért, vagy kiért küzd, könnyen lehet, hogy a háttérből manipulálják őket. Nem ritka az sem, hogy a tengerészgyalogosok a rossz oldalon küzdenek, vagy hogy egyáltalán nincsen jó, vagy rossz oldal.
 • Hátvéd: vannak helyzetek, mikor a harc elkerülhetetlen és nem lehet egy adott objektumot hátrahagyni, vagy nem lehet az embereket kimenekíteni. A tengerészgyalogság ekkor azt a feladatot kapja, hogy védjék a helyet, ha szerencséjük van, elrettentik a támadókat, ha meg nem, akkor kénytelenek addig tartani magukat, amíg az evakuálás végbe nem megy, vagy meg nem érkezik az erősítés.
 • Céges együttműködés: előfordulhat, hogy két cég között jelentős üzlet megy végbe, például gazdát cserél egy gyár. A katonák feladata őrizni az objektumot, amíg az ténylegesen át nem kerül a másik cég kezébe. Erre azért van szükség, hogy az objektumot nehogy súlyosan megrongálja egy csapat zsoldos, akiket az egyik cég bérelt fel. Ha ilyen támadás következik be, akkor a katonák hátrányban vannak, hiszen ellenfeleik jól felszereltek, tudják hogyan helyezkednek el a tengerészgyalogosok és hol vannak az épület gyenge pontjai. Szerencsére az ilyen nyílt támadások ritkák.
 • Védelem: ezalatt fontos személyek védelmét kell érteni. Ide tartoznak a diplomaták, vagy azok, akik adatokat tudnak kiszolgáltatni illegális tevékenységekről. Többnyire ICC ügynököket, egy cég átállt embereit, vagy besúgókat kell védeni, nehogy "baleset" érje őket. Eme feladat akkor tud veszélyes lenni, mikor egy cég mindenáron megakarja ölni a sokat fecsegő egyént.
 • Felderítés: itt nem csak azt kell érteni, amikor a harcmezőt derítik fel, hogy az ellenség hogyan helyezkedik el és milyen a terep, hanem azt is, mikor egy településen sorra tűnnek, vagy halnak meg az emberek. A katonák feladata ekkor felderíteni ennek okát és likvidálni az idegen lényeket, bűnözőket, stb.
 • Rendfenntartás: a szegények és gazdagok között óriási a vagyoni különbség, elég csak arra gondolni, hogy a céges fejesek minden nap igazi ételeket fogyasztanak, míg a nyomorgó alsó osztály meg anyagtalan és íztelen valamit. Mikor az alsó osztálynál betelik a pohár, akkor lázadni, tüntetni kezdenek. Abban az esetben, mikor a helyi rendfenntartók nem tudják kezelni a helyzetet, akkor a CMC vonul ki.
 • Gerillaelhárítás: mikor egy cég nem bír a felkelőkkel, vagy a saját renegáttá vált erejével, akkor a CMC besegíthet leverni az ellenséget. A gerillák felszámolása ritka feladat, de mindig a legjobb embereket válogatják be, hiszen az ellenség jól felszerelt és felkészült.
 • Nyomozás: ez inkább rendőr munka. A nyomozás folyhat illegális céges aktivitás, vagy a CMC-n belül lévő korrupt egyének ellen.

Kitüntetések

A CMC kitüntetéseit bármely náció katonája megkaphatja, aki azt kiérdemelte. Növekvő sorrendben így következnek egymás után:

 • Szolgálati Szalag (Service Ribbon)
 • Szolgálati Kereszt (Service Cross)
 • Bátorságérem (Medal of Valor)
 • Becsületérem (Medal of Honor)
 • Galaktikus Kereszt (Galactic Cross)

Felszerelések

Különböző missziókra más-más felszerelés javallott. A páncélzat és fegyverzet mellett az alábbi eszközöket szokták a katonák magukkal vinni.

 • Hám: erre a felszerelés kisebb darabjait lehet aggatni, mint a hegesztőpálcát, gránátokat, tartalék tárakat, vagy elsősegély csomagot.
 • Rádió: 100 mérföldig hatásos. Automatikusan kódolja és dekódolja az üzeneteket az azonos egységekben. A kódok állandóan változnak, így lehetetlen azt feltörni. Nehezen ugyan, de lehet zavarni és behatárolni őket.
 • Intelligence Unit
 • Lámpa
 • Headset
 • Sisak kamera
 • Elsősegélycsomag
 • Motion Tracker
 • Orbitális kommunikátor: kvázi mint a mezei rádió, csak ennek tányérja van, ami lehetővé teszi a Dropshipnek vagy a hajónak az üzenést. Hatótávja 100 mérföld, ugyanúgy kódolva van mint a rádió és még nehezebb lekövetni és zavarni.
 • Personal Data Transmitter
 • Hegesztő
 • Position Tracker: kicsi és egyszerű eszközök, amit CMC, biztonságiak és mentőegységek használnak PTD-k behatárolására.
 • Pulse Communicator
 • HARDCore Suit
 • Harci ruházat: standard katonai harci ruha, ami a CMC-s és céges alakulatoknál jellemző. A 20. századi katonák öltözetének fejlettebb variánsa. Teljesen fedi a testet és végtagokat, a fejet sisak és arc pajzs védi. Tartós, könnyű és golyóálló öltözet, ami vízálló és extrém hőség ellen is véd. A tereptől függően más és más terepmintás ruházat van, amire a viselő még ráhúzza a páncélt, hámot, lámpát és kommunikátort.
 • Body Armor: könnyű, közepes és nehéz páncélzat létezik. Ezeket a ruházat fölött hordják, a könnyű elég gyakori páncél, ami védi a testet és lábakat, továbbá van sisak és arcvédelem. A közepes ugyan ezt takarja, csak keményebb és van a mellkasnál páncél. A nehéz páncélzat pedig teljes testet fedő súlyos páncél.
 • Űrruha: vákuumban vagy veszélyes atmoszférában használatos. A páncélra húzzák és kényelmesen ráfér. Kívülre teszik az egyéb felszerelést mint a lámpát, kommunikátort, hevedert, stb. Használják extrém hőségű bolygókon és veszélyes atmoszférájú helyeken, vagy mély űrben és radioaktív helyeken. Tartós hő irányítórendszerük van, amivel szabályozhatják a ruhát, így nem fagynak meg az űrben és nem sülnek meg meleg terepen, legalábbis ha nem melegebb 500 Fahrenheitnél. Az ember 8 óráig hordhatja, de vész esetében 24 óráig kitart. Ha a vákuumban kilyukadna, akkor maximum 99 percbe telik mire a létfenntartó egység is feladná. Mérgező helyen meg maximum 13 percig húzza lyukas ruhával a viselő.
 • Vacuum Suit: Könnyebb, kevésbé ellenálló mint az űrruha. Nem használható űrben, a sugárzást sem bírja, csak egy alap hőszabályzója van. Igaz, lehet űrruhának használni, de nem javallott. Vész esetén 24 óráig lehet benne az ember, de amúgy csak 8 óráig ajánlatos hordani. Kiszakadás esetén ugyanazok az értékek, mint az űrruhánál.

Fegyverek

 • Pisztoly: félautomata pisztoly nagy tárkapacitással. Hadseregek, félkatonai szervezetek és rendfenntartók alkalmazzák ICC szerte. Az SMG-be való lőszert használja.
 • SMG: A különböző CMC-s és biztonsági erők alkalmazzák, mikor lakott területen tevékenykednek. Páncélozatlan ellenfelek ellen jó, mint mondjuk tüntetők, bandatagok, egyéb bűnözők. Ugyanakkor mivel nem üti át a falat, egyéb tereptárgyakat, így kisebb az esélye, hogy ártatlanok sérüljenek/haljanak meg.
 • Pulse Rifle: A CMC és sok más katonai haderő használja. 10 mm-es Light Armor Piercing lőszert használ, aminek robbanófeje van. A fegyverhez jár 30 mm-es gránátvető a cső alá. Háborús környezetben alkalmazzák, hiszen átüti az ellenség páncélját, illetve a normál városi falakon is átmegy. Rendfenntartó misszióknál az SMG-re cserélik.
 • Sniper Rifle: félautomata mesterlövész puska hosszú távra, jó távcsővel van ellátva. Kém és gerilla műveleteknél használják. Jó átütő ereje van.
 • Machine Gun: a CMC és céges seregek csapásmérő alakulataiban van eme gépfegyver.
 • Flame Unit: könnyű lángszóró, amit a CMC és céges seregek használnak. Az ICC rosszallja használatát. Közelre használják és különleges képzettség kell használatához.
 • Shotgun: Ha az ellenség közel van, akkor a sörétes kerül elő. Nem valami erős páncéltörő ereje van.
 • Sprint Light Missile
 • Dogleg Light Missile
 • Hammer Heavy Missile

Járművek

Galéria

Advertisement