Aliens-Predator-Aliens versus predator-wiki
Advertisement

A klán magába foglalja azokat a predatorokat, akik feladata védeni az ancienteket. Egy nagy, piramis alakú hajón utaznak, amin xenomorphok is vannak vadászati célokra. Maga a klán nagyon erős, hiszen a yautja társadalom vezetőit kell védeniük. Ők biztosítják azt, hogy a Council of Ancients parancsai végre legyenek hajtva, a többi klántól eltérően az Ancient Clan inkább egy katonai egységnek mondható, mintsem egy vadászatokra specializált klánnak.

Veszteségek

2192-ben az LV-742-re szállnak le hajójukkal az emberek által felfedezetlen területekre. Három álcázó szerkezetet állítanak fel különböző helyeken, amit minimális védelemmel vesznek körbe. A szerkezetek célja elrejteni az emberek elől a hajó pontos helyét, ugyanis jelentős tengerészgyalogos erők vannak a térségben. A Bravo Squad a küldetéseik során véletlenül megtalál két szerkezetet, amit elpusztítanak, a harmadikat sikerül behatárolni és a parancsnokság utasítására épségben próbálják kézre keríteni. A kiküldött egység megsemmisül, az Ancient klán több harcost meneszt az erdős területre, hogy megvédjék az objektumot. A Bravo Squad véres küzdelmek során megsemmisítő a védőket és elfoglalják a berendezést. A klánhajót ezután sikerül behatárolni, de egyelőre még nem indítanak ellene támadást.

Vereség

A tengerészgyalogos parancsnokság végül úgy dönt, hogy lehetetlen az alien hordákat elpusztítani, amíg a yautják a planétán vannak. Az infesztációkat felszámoló katonákat ugyanis szüntelenül levadásszák a ragadozók, egyszerűen nincs más megoldás, mint előbb a predatorokkal végezni. Az anyahajó elfoglalása előtt le kell számolni néhány légvédelmi ágyúval, amik lelövik az UD-4L Cheyenne Dropshipeket, a feladatot a Bravo Squad kapja meg, miután a Delta Squad ráfázott. Az Ancient klán nagyon erős ellenállást fejt ki, a katonáknak folyamatosan mozgásban kell lenniük nehogy a yautják utolérjék őket és olyan harcba keveredjenek, ahol csak vesztesen, vagy súlyos áldozatok árán kerülhetnek ki. Az emberek még így is sikeresen elintézik az 5 db. légvédelmi ágyút, szabaddá téve az utat az anyahajó felé, illetve leküzdenek egy kisebb alien fészket és a Bionational Corporation zsoldosait.

Az anyahajó ostroma mindkét oldalon hatalmas veszteségeket hoz, a tengerészgyalogság kénytelen szó szerint folyosóról folyosóra és teremről teremre megküzdeni a yautjákkal, a harcok végén már a tárolt alienek is elszabadulnak. Irdatlan mértékű mészárlás megy végbe, de a katonák elvégzik feladataikat: megszereznek egy yautja ereklyét, megtalálják Dr. Samuel Kadinsky tetemét (élve kellett volna kimenteniük, de elkéstek) és az anyahajó meghajtótermébe bombát helyeznek el. A gép darabokra robban, ez a pont változást hoz a bolygón dúló harcokban, ugyanis a yautják elhagyják a bolygót (a vereség vagy a vadászat végezte miatt).

Alienek

Azonban nem csak a tengerészgyalogság tizedelte a klánt, az alienek is szépen kivették részüket ebből. A klán egy esetben elpusztít egy fészket, a pedig királynőt elfogják. A yautják arra nem is számítottak, hogy pár alien életben maradt és az úrnőt akarják kiszabadítani. Ez sikerül is, a predatorok próbálják kisebb támadásokkal elpusztítani a lényeket, ami nem hoz eredményt és a fészek létszáma csak nő. Az alienek egyetlen masszív támadással elpusztítják a körzetben levő Ancient klán tagjait.

A következő alkalommal (nem sokkal az anyahajót ért támadás előtt) a klán tagjai egy kaotikus harcban vesznek részt, ahol jelen vannak a normál alienek, a tengerészgyalogosok, néhány szektás és a K-szériás xenok. Mindenki mindenki ellen harcol (kivéve a szektásokat, ők fegyvertelenek). A katonák buknak el először, őket követik majd a yautják, akik egy jól védhető barlangban verték fel táborukat. A normál alienek csak nagy veszteségek árán tudják megölni őket.

Az Ancient klán további sorsa nem ismert, nem lehet tudni mennyien maradtak, de az biztos, hogy az LV-742 Clan beléjük olvad, hiszen a bolygóra pont ezért kerültek. Elesik 65 brawler, 40 hunter, 55 spear master, 44 disc master, 48 stalker, 13 vanguard, 21 millitary blazer, 22 millitary hydra és 3 ancient. Műszaki veszteség terén ott az anyahajó, 65 PredGun és 8 shrine.

Galéria

Előfordulás

Advertisement