FANDOM


Ancient klán2
A klán magába foglalja azokat a predatorokat, akik feladata védeni az ancienteket. Egy nagy hajón (piramis alakú) utaznak, amin xenomorphok is vannak vadászati célokra. Maga a klán nagyon erős, hiszen a yautja társadalom vezetőit kell védeniük. Ők biztosítják azt, hogy a Council of Ancients parancsai végre legyenek hajtva, a többi klántól eltérően az Ancient Clan inkább egy katonai egységnek mondható.

Veszteségek

Az LV-742-re szállnak le hajójukkal az emberek által felfedezetlen területekre (2192-ben). Három álcázó szerkezetet állítanak fel különböző helyeken, amit minimális védelemmel vesznek körbe. A szerkezetek célja elrejteni az emberek elől a hajó pontos helyét. A Bravo Squad elpusztít kettőt ezekből a szerkezetekből, a harmadikat (a HQ parancsára) épségben foglalják el. A megszerzése nem volt könnyű, hiszen több yautja is a helyszínen volt. Az emberek sikeresen behatárolják hol is van a piramis hajó, de egyenlőre még nem indítanak ellene támadást.

Vereség

A HQ végül úgy dönt, hogy lehetetlen az alien hordákat elpusztítani, amíg a yautják a planétán vannak. Az anyahajó elfoglalása előtt le kell számolni néhány légvédelmi ágyúval, amik lelövik az UD-4L Cheyenne Dropshipeket, a feladatot a Bravo Squad kapja meg. Az ancient klán nagyon erős ellenállást fejt ki, a katonáknak folyamatosan mozgásban kell lenniük nehogy a yautják utolérjék őket és olyan harcba keveredjenek, ahol csak vesztesen, vagy súlyos áldozatok árán kerülhetnek ki. Az emberek még így is sikereen elintézik az 5 db. légvédelmi ágyút, szabaddá téve az utat az anyahajó felé.

Az anyahajó ostroma mindkét oldalon hatalmas veszteségeket hoz, a tengerészgyalogság kénytelen szó szerint folyosóról folyosóra és teremről teremre megküzdeni a yautjákkal, a harcok végén már a tárolt alienek is elszabadulnak. A katonák elvégzik feladataikat: megszereznek egy yautja ereklyét, megtalálják Dr. Samuel Kadinsky tetemét (élve kellett volna kimenteniük, de elkéstek) és az anyahajó meghajtótermébe bombát helyeznek el. A gép darabokra robban, ez a pont változást hoz a bolygón dúló harcokban, ugyanis a yautják elhagyják a bolygót (a vereség vagy a vadászat végezte miatt).

Alienek

Azonban nem csak a tengerészgyalogság tizedelte a klánt, az alienek is szépen kivették részüket ebből. A klán elpusztít egy fészket, a királynőt elfogják. A yautják arra nem is számítottak, hogy pár alien életben maradt és az úrnőt akarják kiszabadítani. Ez sikerül is, a predatorok próbálják kisebb támadásokkal elpusztítani a lényeket, ez nem sikerül és a fészek létszáma csak nő. Az alienek egyetlen támadással elpusztítják a körzetben levő ancient klán tagjait.

A következő alkalommal (nem sokkal az anyahajót ért támadás előtt) a klán tagjai egy kaotikus harcban vesznek részt, ahol jelen vannak a normál alienek, a tengerészgyalogosok, néhány szektás és a K-szériás xenok. Mindenki mindenki ellen harcol (kivéve a szektásokat, ők fegyvertelenek). A katonák buknak el először, őket követik majd a yautják, akik egy jól védhető barlangban verték fel táborukat. A normál alienek csak nagy veszteségek árán tudják megölni őket.

Az Ancient klán további sorsa nem ismert, nem lehet tudni mennyien maradtak, de az biztos, hogy az LV-742 Clan beléjük olvad, hiszen a bolygóra pont ezért kerültek.

Galéria

A klán veszteségéről egy táblázat:

Brawler Hunter Spear Master Disc Master Predator Stalker Vanguard Millitary Blazer Millitary Hydra
65 40 55 44 48 13 21 22
PredGun Ancient Shrine
65 3 8

Előfordulás

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.